Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SFA: Bescherm kwetsbare visbestanden tegen offshore windprojecten

2 min read

Shetland Fishermen’s Association: Pas voorzorgsbeginsel toe bij grote offshore windprojecten.

Veel geplande offshore windparken kunnen grote schade aanrichten aan belangrijke paai- en kraamkamer gebieden voor belangrijke visbestanden, zo waarschuwt de Shetland Fishermen’s Association.

In een reeks kaarten van de Shetland Fishermen’s Association (SFA), die de belangen van meer dan 120 vissersvaartuigen vertegenwoordigt, wordt de overlap tussen de voorgestelde ontwikkelingsgebieden en deze gevoelige ecosystemen voor jonge vis getoond.

Voor schelvis, de populairste vis van Schotland zijn bevinden slechts twee van de 18 gebieden bestemd voor turbine-installatie onder de ScotWind- en INTOG-leaserondes (Innovation and Target Oil and Gas) van de overheid buiten de paai- of kraamkamers van die soort.

Gemaakt met behulp van de eigen gegevens van de Schotse regering, laten de kaarten zien dat verschillende windmolenparken van invloed zullen zijn op de paai- en kraamkamers van de meest waardevolle pelagische visbestanden van Schotland, zoals makreel, haring en blauwe wijting.

“We doen een beroep op de Schotse regering en offshore-ontwikkelaars om een volledig onderzoeksprogramma uit te voeren om de gevolgen van het plaatsen van offshore windparken in het midden van paaigronden beter te begrijpen,” stelt Daniel Lawson van de SFA “Ministers moeten het voorzorgsbeginsel aannemen en toepassen.

“Hoewel de industrie het concept van meer offshore hernieuwbare energiebronnen niet betwist, betekent deze haast naar ontwikkeling dat er fouten zullen worden gemaakt – waarbij de productieve en ongerepte visgronden van Schotland mogelijk de dupe worden.

“Onze regering zegt kustgemeenschappen te willen ondersteunen, een visserijnatie van wereldklasse te willen bouwen en de gezondheid van de Schotse visbestanden te beschermen. Onze gemeenschap vertrouwt op een duurzame visserijsector en het aanmoedigen van offshore windparken, maar zonder een volledig begrip van hun impact is dat een reële bedreiging voor de duurzaamheid van deze bestanden.”

Het bewijs neemt ook toe van de negatieve impact op schelpdiersoorten van offshore turbines en bijbehorende bekabeling. Wetenschappers hebben aangetoond dat bruine krabben lijden aan biologische veranderingen en veranderde migratiegewoonten als gevolg van elektromagnetische velden van onderwater stroomkabels, terwijl kreeften het risico lopen levens beperkende misvormingen te ontwikkelen.

In Noorwegen maken vissers die aanvankelijk de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energiebronnen steunden, nu bezwaar omdat de gevolgen voor de visserij, paaigebieden en het mariene milieu niet goed zijn vastgesteld.

“We moeten voorkomen dat vissers die CO2-emissie arm, voedzaam en gezond voedsel leveren, worden bedreigd met het verlies van hun bedrijven en uiteindelijk worden vervangen door voedselproducenten met hogere CO2-emissies

“Vissers vragen zich nu af of de ministers van Marine Scotland wel rekening hebben gehouden met paaigronden in hun haast om uitgestrekte delen van de zee te veilen aan multinationale energiebedrijven.”

Lees hier het persbericht en download evt. de kaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *