Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

CU wil dat kabinet vissers snel financieel steunt

2 min read

De ChristenUnie wil dat het kabinet €10 miljoen extra vrijmaakt voor tijdelijke steun aan de visserijsector. Tweede Kamerlid Pieter Grinwis diende daartoe donderdag een motie in, in vervolg op zijn eerdere inzet en het pleidooi van politiek leider Segers bij het debat over de Voorjaarsnota.

Met het geld moeten met name de kottervissers, die door de torenhoge brandstofprijzen noodgedwongen hun schip aan de kant hebben gelegd, de komende tijd op de been gehouden worden. Natuurlijk moet en wil de visserij verduurzamen. Daar is Europees geld voor gereserveerd, maar dat geld is nog altijd niet vrijgegeven door Brussel. Om te voorkomen dat er straks überhaupt geen Noordzeevisserij meer over is, wil de ChristenUnie dat het kabinet de vissers helpt de tussentijd te overbruggen.

“Vissen kost veel vissers op dit moment meer dan het hen oplevert”, zegt Grinwis. “Dat raakt niet alleen de vissers, maar ook de visafslagen en verwerkers, en dus hele gemeenschappen, zoals op Urk, Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Stellendam.

Eerst werd de Nederlandse kottervissers door de EU de innovatieve en milieuvriendelijke puls ontnomen, waardoor de Noordzeekotters veel meer brandstof nodig hebben dan met de pulskor. En vervolgens zorgen nu de extreme brandstofprijzen ervoor dat kottervissers het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Daar komt bij dat andere landen aan de Noordzee – Frankrijk en België – hun vissers financieel al tegemoet zijn gekomen. Er is dus sprake van ongelijke concurrentie. Het kabinet moet daarom ook boter bij de vis leveren en deze prachtige sector snel gaan ondersteunen.” [Bron]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *