Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese visserijsector vraagt maatregels tegen overbevissing makreelbestand

3 min read

Overbevissing makreelbestand door Noorwegen en de Faeröer

De Europese visserijsector roept nogmaals op tot maatregelen tegen Noorwegen en de Faeröer vanwege hun overbevissing van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

De unilateraal vastgestelde makreelquota voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan door Noorwegen en de Faeröer zijn onaanvaardbaar. De Europese visserijsector vraagt om een onmiddellijke reactie van de EU om te voorkomen dat Noorwegen en de Faeröer doorgaan met hun niet-duurzame en onverantwoord gedrag, en om overbevissing van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan te voorkomen.

Wij herhalen onze oproep aan de Europese commissie en de Raad om gebruik te maken van de instrumenten waarover zij beschikken, zoals handelsmaatregelen, voor concrete actie. Op dit moment lopen verantwoordelijke bedrijven in Europa het risico te worden benadeeld omdat zij wel het juiste doen”.

De afgelopen dagen hebben eerst de Faeröer en vervolgens Noorwegen besloten unilateraal een veel te hoog quota vast te stellen voor hun aandeel in de makreelvisserij in 2022, namelijk respectievelijk 35 % en 19,6 % van het wetenschappelijk advies voor de totale vangsten. Zij blijven vissen op dezelfde onverantwoorde manier als in het afgelopen jaar, toen beide landen hun aandeel met 55% verhoogden.

De basis voor het besluit van Noorwegen, de “zonal attachment approach”, is in dit geval onlangs door wetenschappers van alle betrokken kuststaten als zeer gebrekkig beoordeeld, aangezien de gegevens over de geografische spreiding onvolledig zijn en ruimte laten voor meerdere interpretaties.

Deze maatregelen staan haaks op de inspanningen die momenteel worden geleverd om tussen alle betrokken kuststaten overeenstemming te bereiken over een regeling voor de verdeling van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Hoewel de kuststaten de totale vangstmogelijkheden voor 2022 hebben vastgesteld in overeenstemming met het wetenschappelijk advies (794 920 ton), zullen de totale vangsten opnieuw veel hoger uitvallen doordat de landen aanzienlijk meer vissen dan op basis van de laatst overeengekomen regeling. Op dit moment houden alleen de EU en het VK vast aan quota op basis van de laatst geldende verdelingsregeling.

Tim Heddema, voorzitter van de pelagische visserijsector van de EU, georganiseerd onder de vlag van EAPO en Europêche, stelt “Deze overbevissing blijft volkomen ongerechtvaardigd en staat haaks op het verstandige en duurzame visserijbeheer dat de wereld voorstaat en eist. Er wordt een onaanvaardbare druk uitgeoefend op een bestand dat van groot belang is voor veel Europese landen. We doen een beroep op Noorwegen en de Faeröer om in het belang van iedereen als partners samen te werken, maar we hebben nu een krachtige stem van de EU nodig, en bovendien moeten we krachtig optreden. De oplossing is niet om achterover te leunen en het aan de EU over te laten de roekeloosheid van anderen te compenseren door zelf minder te vissen, wat op zijn beurt de marktpositie van de EU-industrie verder benadeelt. In plaats daarvan beschikt de EU over tal van mogelijkheden om dit onaanvaardbare gedrag tegen te gaan en te ontmoedigen, zoals het gebruik van haar macht als belangrijkste markt voor de uitvoer van visproducten van de andere kuststaten. Wij roepen de Commissie op onmiddellijk actie te ondernemen. Bovendien moet de EU, wat de verdere onderhandelingen over de verdelingsregeling betreft, voor honderd procent duidelijk maken dat zij niet zal accepteren dat de huidige overbevissing meetelt voor een toename van de vangstresultaten van betrokken partijen.

Download hier het Persbericht van EAPO en Europêche op 23 Juni 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *