Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EBFA slaat alarm over sluiting van 94 Europese visgebieden

4 min read

Vissersschip in het Spaanse Santander. Foto Filip Cordonier

Vertegenwoordigers van de Europese visserijsector luiden de noodklok over de plannen van de Europese Commissie om 94 zeegebieden in Franse, Spaanse, Portugese en Ierse wateren af te sluiten voor alle bodemvisserijen.

De European Bottom Fishing Alliance (EBFA), die meer dan 20.000 zeevissers en 7000 Europese vaartuigen vertegenwoordigt, heeft de uitvoeringshandeling voor de verordening betreffende de toegang tot deze wateren die de Europese Commissie bij de Raad van de Europese Unie heeft ingediend, verworpen.

De EBFA heeft de intrekking van deze wet geëist, gezien wetenschappelijke tekortkomingen, een duidelijk gebrek aan behoorlijke raadpleging en het feit dat er geen uitgebreide sociaaleconomische effectbeoordeling is.

Volgens EBFA-voorzitter Ivan López van der Veen heeft de stemming in de Europese Raad van Ministers geleid tot de vreemde uitkomst van geen meerderheid voor of tegen de tekst, waardoor het besluit door de Commissie is genomen.

Veel lidstaten – waarvan sommige niet eens rechtstreeks door deze uitvoeringshandeling worden getroffen – besloten zich van stemming te onthouden uit protest door gebrek aan behoorlijke raadpleging in het proces en de zwakte van de effectbeoordelingen en de bijbehorende mogelijke beslissing“, zei hij.

Gezien de bedenkingen van de lidstaten zou het verrassend zijn als de Commissie haar weg erdoor zou drukken“, vervolgde hij, en waarschuwde dat als deze sluitingen doorgaan, dit dramatische gevolgen zal hebben voor alle Europese visserijtakken.

De EBFA stelt dat van de vier mogelijke scenario’s die door wetenschappers zijn voorgesteld, de Commissie de meest restrictieve heeft gekozen en heeft voorgesteld om al deze traditionele visgronden te sluiten.

Bovendien erkenden wetenschappers dat de verouderde kartering die in het wetenschappelijk advies wordt gebruikt, het aandeel van de zeebodem kan overschatten waar gevist wordt als er VME’s (vulnerable marine ecosystem) aanwezig zijn. Toch is er geen publieke toezegging of ambitie van de Commissie om dit langdurige probleem op te lossen,” zei hij.

Deze beperkingen weerhouden de Commissie er niet van om hele visgebieden te sluiten, zelfs als VME’s niet of slechts in een fractie daarvan bestaan, waardoor de enorme sociaaleconomische gevolgen voor de vissers en de voedselzekerheid wordt verwaarloosd en versterkt.”

Hij voegde eraan toe dat de Commissie zelfs de mogelijkheid heeft genegeerd om gebieden op te nemen waar het bestaan van VME’s beter is vastgesteld en in kaart is gebracht.

Deze informatie lijkt de Commissie niet te interesseren, ook al is de wetenschap afkomstig van een door de EU gefinancierd project dat gericht is op een betere bescherming van de biodiversiteit (LIFE-programma), waaraan belanghebbenden, waaronder de vissersvloot, hebben meegewerkt. Daarnaast zal de uitvoeringshandeling bufferzones invoeren die het oppervlak van de gesloten gebieden waar kwetsbare ecosystemen bestaan, verdrievoudigen zonder dat de noodzaak ervan duidelijk wordt gerechtvaardigd.”

Ook ander vistuig, zoals beugvisserij of visserij met haken, waarvan de gevolgen, zowel op milieu- als op sociaaleconomisch gebied, niet zijn bestudeerd, op zeer onevenredige wijze door de sluitingen zullen worden getroffen.

Deze vissersvaartuigen zullen gedwongen worden om van traditionele visgronden naar andere gebieden te verhuizen waar hun doelsoorten wellicht niet bestaan, dit zal hun visserijactiviteiten zeker verstoren. Sommige van deze vissersvloten zullen door deze sluitingen tot 75% van hun huidige vangst worden getroffen zonder een voorafgaande sociaaleconomische effectbeoordeling.”

Hoewel er de afgelopen jaren discussies en vergaderingen zijn gehouden, stelt EBFA dat de industrie geen gelegenheid heeft gekregen om een voorstel dat slechts 14 dagen geleden is ingediend, naar behoren te evalueren.

De sector heeft er belang bij om nuttige feedback te geven, gebaseerd op gegevens en wetenschap, maar dat heeft enige tijd nodig, net zoals het zes jaar duurde voordat de Commissie dit voorstel deed,” zei Ivan López.

De EBFA begrijpt niet waarom de Commissie heeft besloten om de kortst mogelijke termijn (twee weken) van het voorstel tot stemming te hanteren terwijl zij de getroffen vloten en lidstaten meer tijd had kunnen geven om het plan te bestuderen en wijzigingen voor te stellen. Zeker, de Commissie is niet in staat om te voldoen aan de normen voor transparantie en open debat die zij zo sterk van anderen verlangt.’

We zijn ons er volledig van bewust dat onze activiteiten van invloed zijn op het milieu, net als elk voedselproducerend systeem. We begrijpen en ondersteunen ook de noodzaak om gebieden te sluiten waar kwetsbare ecosystemen bestaan als onderdeel van een betere bescherming van de oceaan. Helaas is dat bij deze implementatie niet het geval. Traditionele visgronden worden gesloten voor visserij die verder gaat dan de echte behoefte, alleen maar om politieke doelen te bereiken zonder echt voordeel voor de natuur met enorme gevolgen voor vissers en voedselzekerheid, “zei hij.

De Commissie pleit voor medebeheer als het gaat om eigen beslissingen, maar past dit helaas niet toe in de praktijk. In plaats daarvan worden we afgeschilderd als reactionairen terwijl we alleen maar effectief beheer en bescherming willen, gebaseerd op de realiteit en niet op een doel om meer vierkante kilometers zee te sluiten voor de visserij. Het is nog pijnlijker om te ervaren als je het gebrek aan interesse van diezelfde Commissie ziet als het gaat om diepzeemijnbouw, een activiteit die Brussel volkomen oké vindt.’

Persbericht European Bottom Fishing Alliance (EBFA)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *