Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europêche verheugd over tweede Europese hulppakket visserij

3 min read

De situatie in veel vissershavens in Europa is kritiek

Woensdag heeft het Europees Parlement, samen met de Raad van de EU, snel een wijziging van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV 2014-2022) goedgekeurd om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Europese visserij te verzachten.

Europêche is ingenomen met de snelle goedkeuring van dit wetgevingsvoorstel, dat onder leiding van de rapporteur Nuno Melo (EVP, PT) tot stand is gekomen en het mogelijk zal maken aanvullende crisismaatregelen te nemen om de vissers te ondersteunen.

Er zullen met name Europese fondsen beschikbaar worden gesteld ter compensatie van extra kosten, gederfde inkomsten en de opslag van visproducten, alsook voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten. Wat deze laatste maatregel betreft, zal dankzij het Europees Parlement de steun worden uitgebreid tot bedrijven die tijdelijk niet kunnen blijven vissen als gevolg van economische beperkingen. De sector doet nu een beroep op alle Europese lidstaten om deze maatregelen met spoed te activeren.

Drie maanden geleden presenteerde de Europese Commissie haar voorstel, waarin de nodige wetswijzigingen zijn voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te bieden bij het herverdelen van fondsen in het kader van het EFMZV naar specifieke maatregelen om de sociaaleconomische gevolgen van de crisis te verzachten. Zowel de Raad als het Parlement hebben ook de EFMZV-bepalingen gewijzigd om steun mogelijk te maken voor vissersschepen die vanwege financiële beperkingen in de haven moeten blijven. Voor veel reders betekent dat naar zee gaan geld kost.

Volgens Europêche is de situatie in veel vissershavens in Europa kritiek. Door de torenhoge energieprijzen kunnen tal van visserijbedrijven hun kosten niet meer dekken. Verwacht wordt dat de situatie de komende maanden niet zal verbeteren, integendeel zelfs. Uit ramingen van de EU blijkt dat, als de brandstofprijzen op dit niveau blijven, de vissersvloot van de EU-27 een verlies van 300 miljoen euro zou lijden, waardoor de duurzaamheid van de vloot in gevaar zou komen.

Daniel Voces, algemeen directeur of Europêche, verklaarde: “Het financiële pakket zal zeker verlichting en stabiliteit brengen voor de vissers en de markten. Het doel is ongetwijfeld om alle nodige maatregelen te nemen om de visserijactiviteiten en de bevoorrading van de markt met visserijproducten veilig te stellen. De Europese vloot heeft als voedselproducent de verantwoordelijkheid genomen om tijdens de verschillende crisis- en pandemische perioden te blijven vissen“.

De regeringen van de Europese lidstaten reageren verschillend op de situatie en nemen maatregelen in een verschillend tempo en in verschillende mate. De vissers in vele Europese landen ontvangen niet op tijd of in onvoldoende mate financiële middelen om de enorme prijsstijgingen te compenseren. Het is nu van fundamenteel belang dat de Commissie bij de nationale autoriteiten aandringt op snelle invoering van deze maatregelen en op het gebruik van staatssteuninstrumenten om de gevolgen van de crisis te verzachten.

Voorts moet de Europese Commissie een analyse maken van het cumulatieve effect van de oorlog, niet alleen op de stijgende energieprijzen, maar ook op nieuwe wetgeving zoals “Fit for 55”, die ernstige gevolgen dreigt te hebben voor bedrijven in Europa om hun energierekeningen te betalen en om vis te blijven leveren aan de consument.

Persbericht Europêche 06/07/2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *