Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pas op voor terugbetaling claims na Brexit-compensatie

3 min read

Een kleine vergissing kan betekenen dat een vergoeding moet worden terugbetaald. Gedurende een periode van 5 jaar na de betaling van de Brexit-compensatie, mag de schipper/ eigenaar geen overtredingen begaan, zo meldt het Deens advocatenkantoor Kirk Larsen & Ascanius hier op hun website.

Helaas staat al lang vast dat Brexit-compensatieregelingen onder de EU-regels inzake steunregelingen vallen. Dit is natuurlijk zeer onrechtvaardig aangezien het om compensatie gaat en niet om steunregelingen. Die discussie is helaas verloren gegaan, zoals onlangs bleek uit het antwoord van EU-commissaris Sinkevicius op vragen van de Deen Alfred Fisker tijdens de algemene vergadering van de DFPO op 25 mei.

De huidige EU-steunregels houden in dat u, wanneer u Brexit-middelen aanvraagt, gedurende een jaar aan de compensatie voorwaarden moet voldoen en dat u gedurende een periode van 5 jaar vanaf de betaling geen overtredingen mag maken.

Niet-ontvankelijk ontstaat als het vaartuig/de vergunninghouder strafpunten heeft of een reder strafpunten krijgt toegekend als kapitein van het vaartuig. Het is hier niet mogelijk om de precieze regels van niet-ontvankelijkheid uit te leggen. De regels zijn erg ingewikkeld en zeer moeilijk te begrijpen. Het Deense Visserijagentschap werkt al enkele jaren aan het opstellen van een gids hierover en de sector heeft voortdurend om deze richtlijnen gevraagd.

Deze zouden worden uitgegeven op hetzelfde moment dat de Brexit-regeling wordt gelanceerd. Het is ook absoluut noodzakelijk, omdat er naar mijn mening een groot risico bestaat dat velen niet in staat zullen zijn om een aanvraag in te dienen of later te worden getroffen door verzoeken om terugbetaling vanwege niet-ontvankelijkheid, d.w.z. boetepunten.

Kans op veel punten

Als u het Deense Visserijagentschap vraagt naar de omvang van het probleem, is het antwoord dat het beperkt is, omdat punten alleen worden toegekend in gevallen waarin de visserijwetgeving ernstig of herhaaldelijk wordt overtreden. Het is echter zo dat er in feite heel veel strafpunten zijn toegekend en hoogstwaarschijnlijk de komende jaren zullen worden toegekend. Naar mijn mening niet omdat er veel ernstige overtredingen zijn, maar omdat het Deense Visserijagentschap minder ernstige inbreuken over het algemeen als ernstig of ernstig beoordeelt en behandeld.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een fout in logboekschattingen, en regels die de Deense autoriteiten tot een paar jaar geleden niet hebben gehandhaafd, en zelfs door de Europese Commissie werden gerechtvaardigd met het argument dat de regels fysiek onmogelijk na te leven waren.

Het is ook een realiteit dat nog minder ernstige inbreuken of nalatigheden kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid en dus eisen tot terugbetaling van Brexit-compensatie. Als een mede-eigenaar van een schip als kapitein van het schip een lichte overtreding begaat, wat slechts 3 punten oplevert, moet alle Brexit-compensatie worden terugbetaald. In de praktijk lopen vrijwel alle schepen het risico om getroffen te worden door terugbetalingsclaims.

Praat met uw adviseur

Of er nu om compensatie wordt gevraagd voor waardeverlies van emissierechten of om steun voor sloop, alle aanvragers moeten serieus overwegen en intern bespreken hoe ze met de situatie moeten omgaan als zich een situatie voordoet gedurende de periode van 5 jaar na betaling die leidt tot niet-ontvankelijkheid en een verzoek om terugbetaling.

De definitieve regels van de regelingen en de handleidingen over ontvankelijkheid zullen hopelijk meer duidelijkheid verschaffen, maar vooralsnog denk ik dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de onderstaande drie punten…

Lees hier verder op de website van het advocatenkantoor Kirk Larsen & Ascanius in Esbjerg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *