Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Spaanse vissers ondernemen stappen tegen Greenpeace

2 min read

De longliner Segundo Ribel. Foto: Barcosdegalicia.

De Spaanse visserijorganisaties Orpagu en OPP Burela dagen Greenpeace voor de rechter. Beide organisaties veroordelen het weghalen door Greenpeace van vistuig van twee longliners in de Noord-Atlantische Oceaan en vragen de Europese Commissie om bescherming.

De Spaanse vissers zijn niet bereid de jongste actie van Greenpeace te negeren. Naast het publiekelijk aan de kaak stellen van diefstal van een deel van het vistuig van twee van haar vissersvaartuigen in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan, de “Ribel Segundo” en de “Siempre Perla”, hebben Orpagu en de OPP Burela besloten om naar de rechter te stappen.

Beide organisaties hebben aangekondigd gerechtelijke stappen te zullen ondernemen tegen de ngo als een ongerechtvaardigde aanval op hun activiteiten, waarvan de ngo zelf stelt dat deze legaal was.

Orpagu heeft bevestigd dat het de EU om bescherming zal vragen en bereidt reeds een rechtszaak voor, terwijl de OPP Burela spreekt van een unilaterale aanval die de wetten van het internationale zeerecht op losse schroeven zet en de verdediging door de EU van een vissersvaartuig dat binnen de wet handelt, in twijfel trekt, zo stellen zij in afzonderlijke persberichten.

Greenpeace heeft 30 kilometer lijn met 286 haken van beide vaartuigen “in beslag genomen”. In één geval verklaarde Greenpeace dat zij een blauwe haai hadden vrijgelaten, een soort die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN als bijna bedreigd is aangemerkt, ondanks het feit dat er geen wettelijke beperking op de vangst van deze soort bestaat.

De actie van Greenpeace maakt deel uit van een campagne om aan te dringen op een VN-oceaanverdrag ter bevordering van internationaal bestuur en regulering van de visserij op volle zee.

Orpagu betreurt het dat Greenpeace in dit geval een stap te ver is gegaan in haar aanval op een vissersvaartuig dat legaal viste “zoals zij zelf erkennen”. Het is ook niet de eerste keer dat een van haar vaartuigen door een actie van een ngo is getroffen.

De visserijorganisaties vragen om medewerking van de media om de internationale strategie te ontmaskeren die voortdurend door bepaalde Ngo’s tegen bepaalde visserijen wordt uitgevoerd, in tegenstelling tot de misleidende info afkomstig van deze organisaties zelf, die een grote negatieve impact heeft voor de hele Spaanse en Europese vloot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *