Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Lidstaten moeten strijd tegen illegale visserij opvoeren

2 min read

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IUU)

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij vormt een van de grootste bedreigingen voor mariene ecosystemen en ondermijnt de inspanningen om de visserij op duurzame wijze te beheren.

De EU en haar lidstaten hebben maatregelen genomen om illegale visserij onder controle te houden. Door de uiteenlopende toepassing van controles en sancties door de lidstaten zijn deze maatregelen echter niet zo doeltreffend als zij zouden moeten zijn.

Dat is de conclusie van een speciaal verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) heeft gepubliceerd. De auditors bevelen aan dat de Europese Commissie monitort of de lidstaten hun controlesystemen ter voorkoming van de invoer van illegale visserijproducten versterken en ervoor zorgt dat zij afschrikkende sancties toepassen in geval van illegale visserij in EU-wateren en elders.

De EU is een belangrijke wereldspeler op visserijgebied, zowel door haar vissersvloot (met ongeveer 79 000 vaartuigen) als door het feit dat zij de grootste importeur van visserijproducten ter wereld is (34 % van de totale wereldhandel).

In overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2020 een einde te maken aan illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, een doelstelling die niet is gehaald. Door enkel de wettigheid van een product te waarborgen, wordt echter niet gegarandeerd dat het product van duurzame oorsprong is.

“De EU beschikt over controlesystemen om te belemmeren dat illegale visserijproducten consumenten bereiken”, aldus Eva Lindström, het ERK-lid dat de controle leidde. “Desondanks komen deze producten nog steeds op het bord van EU-burgers terecht. Een belangrijke reden is dat controles en sancties uiteenlopend worden toegepast door de lidstaten.”

De EU heeft in 2008 een vangstcertificeringsregeling ingesteld om de wettigheid van ingevoerde visserijproducten te waarborgen. Volgens de auditors heeft deze regeling de traceerbaarheid verbeterd en de controle op de invoer versterkt. Maar de lidstaten passen de controles uiteenlopend toe.

De EU-vangstcertificeringsregeling is gebaseerd op papieren documenten, hetgeen een verhoogd risico op fraude met zich meebrengt; één elektronische databank op EU-niveau zou doeltreffender zijn, aldus de controleurs. In feite heeft de Europese Commissie een EU-breed IT-systeem ontwikkeld om fraude te helpen opsporen en controles te automatiseren. Maar er is geen lidstaat die er gebruik van maakt. De Commissie heeft voorgesteld het gebruik van dit IT-systeem verplicht te stellen.

Download hier het persbericht van de Europese Rekenkamer van 26 september 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *