Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Duizenden banen in Europese visserij op de tocht

2 min read

Vissersschip in het Spaanse Santander. Foto Filip Cordenier

Het voornemen van de Europese Commissie om bodemvistuig drastisch te verminderen of zelfs te verbieden is al geen geheim meer. Maar over de implicaties van een dergelijke beslissing wordt vaak niet verder nagedacht.

De European Transport Workers Federation (ETF) is voorstander van duurzame visserij, aangezien vissers, de echte hoeders van de zee, zich er volledig van bewust zijn dat duurzaamheid van visbestanden en mariene ecosystemen van cruciaal belang zijn voor het behoud van hun inkomen en banen, ook voor toekomstige generaties.

Dat gezegd hebbende, heeft vistuig dat in contact komt met de bodem verschillende gevolgen voor verschillende zeebodems, en niet in alle gevallen veroorzaken de visserijactiviteiten permanente schade. Bovendien werken duizenden vissers in deze sector en hun levensonderhoud is afhankelijk van deze visserij.

De Europese Commissie verbiedt met de recente Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1614 van 15 september 2022 effectief bodemcontacttuig uit 87 Europese zeegebieden, waarvan een deel traditionele visgebieden zijn. Dit is gebeurd zonder behoorlijke raadpleging van de relevante belanghebbenden en zonder rekening te houden met de sociaaleconomische gevolgen van een dergelijk besluit.

Dit gebeurt in een sector die in het verleden door veel beperkende beslissingen is getroffen en met veel crises te maken heeft gehad, de laatste is de torenhoge brandstofprijs. Bovendien zijn er de afgelopen jaren inspanningen geleverd om vistuig te upgraden om de selectiviteit te verbeteren en de algehele impact op mariene ecosystemen te verminderen.

De ETF vindt de maatregel disproportioneel en benadrukt dat sociaaleconomische gevolgen simpelweg worden genegeerd. Een van de pijlers van het gemeenschappelijk visserijbeleid is sociale duurzaamheid, maar het menselijke element van de visserij wordt verwaarloosd.

70 procent van de visproducten die in de Europese Unie worden geconsumeerd, wordt geïmporteerd uit derde landen. Dit percentage is enorm, hoewel vis als onmisbaar wordt beschouwd voor een gezond dieet.

Maatregelen zoals de Uitvoeringsverordening 2022/1614 leggen niet alleen nog meer druk op een sector die moeite heeft om in leven te blijven, maar geven ook een concurrentievoordeel aan landen die dergelijke maatregelen niet nemen en vervolgens hun producten binnen Europa verkopen. [Bron: ETF]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *