Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Aanval op garnalenvisserij losgebarsten

4 min read

Nu 60% van de Noordzeevloot wordt gesaneerd (60%!) is de aanval op de garnalenvisserij losgebarsten. Liefst vijftien natuur- en milieuorganisaties hebben de handen ineengeslagen om de garnalenvisserij de nek om te draaien.

Door Jan Steven Korf

Wat is er aan de hand?

De natuurvergunningen voor de waddenvisserij liepen af op 30 december 2022. Om een nieuwe vergunning te bedingen moet een garnalenvisser voldoen aan strengere stikstofeisen. De motoren moeten dus minder uitstoten.

Zoals we het hier op papier even schetsen, zo gaat dat in de praktijk zomaar niet. Je hebt als garnalenvisser drie mogelijkheden. Je laat onder onzeker ondernemersgesternte een nieuwe motor inbouwen, kosten 150.000 euro. Je laat een uitlaat-wasinstallatie inbouwen, kosten 100.000 euro. Of je geeft de pijp aan Maarten en stopt met de visserij.

Kies je voor de eerste twee opties, dan moet je als visser nog maar afwachten of je na de verbouwing inderdaad aan de stikstofeisen voldoet, want de regels en eisen veranderen voortdurend.

Nu heeft minister Adema (LNV) in al zijn wijsheid besloten om de natuurvergunningen negen maanden te verlengen. Alle schepen kunnen niet tegelijk een motor bestellen en in laten bouwen. Zoveel apparatuur is niet beschikbaar. Ook zijn er onvoldoende bedrijven om de motoren in te bouwen. Het is eigenlijk een logistieke keuze van de minister en een handreiking richting de garnalenvisserij.

Containerschepen

Ook minister Adema weet wel dat mammoetcontainers voor de Nederlandse kust meer stikstof uitstoten dan de gehele garnalenvloot in een jaar doet. Wat dat betreft zijn de verhoudingen compleet zoek. Containerschepen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ga maar eens turven aan de Waddenkust hoeveel er heen en weer varen naar Bremen en Hamburg.

Juridische procedure

De vijftien landelijke en provinciale natuur- en milieuorganisaties zijn het niet eens met deze beslissing. Ze gaan het regeringsbesluit nu juridisch aanvechten want “onderwaternatuur kan en mag niet langer wachten, natuurherstel staat onder extreme druk”, aldus de Waddenacademie…

Zeehondenvraat

Garnalenvissers vissen al jaren met een zeeflap in hun netten om bijvangsten van ondermaatse en maatse (plat)vis te voorkomen. De Waddenzee is immers een belangrijke kraamkamer. De grotere (plat)vissen die niet gevangen worden door vissers, worden vervolgens opgegeten door zeehonden. Volwassen zeehonden eten tot 8 kilo vis per dag, aldus Ecomare. Er zijn rond de 8.000 zeehonden in de Nederlandse Waddenzee (rond de 24.000 in het internationale deel). Maar garnalenvissers die nooit volwassen platvis vangen, en ondermaatse vis terugzetten, hebben het gedaan…

Storm

De natuurvergunning voor een garnalenvisser gaat echter over zijn stikstofuitstoot. De natuurorganisaties leggen nu een link om de gehele visserij op het wad lam te leggen. Ze zien een uitgelezen kans om in hun ogen een onterechte verlenging van de vergunning te boycotten en tevens te bereiken dat er geen ‘bodem beroerende visserij’ op het wad wordt uitgeoefend. Let wel: visserij op een slib en zandbodem, waar de eerste de beste storm meer bodem beroert dan een complete garnalenvloot in nog geen tien jaar toe in staat is.

Menselijk aspect

Het menselijk aspect wordt compleet uit het oog verloren. Er is onder natuur- en milieuactivisten geen enkele verbinding of associatie met de garnalenvisserij. Negen maanden niet vissen, betekent voor de meeste vissers een faillissement.

De vijftien subsidie-slurpende en Postcode Loterijbonussen opstrijkende organisaties hebben hier totaal geen oog voor. Voor hen is er extra bestaansrecht als er weer een nagestreefd doel wordt bereikt. Zulke narcistische trekjes zijn bij ngo’s eerder regel dan uitzondering.

Duizenden windturbines

Neem het Noordzeeakkoord. Zodra dit akkoord was getekend (niet door de visserij) tekenden enkele organisaties direct een overeenkomst met energiebedrijven. Dus je tekent een overeenkomst met bedrijven die je eigenlijk moet controleren of er geen natuurschade ontstaat door duizenden windturbines. Je verzekert je natuurlijk wel van een flinke zak geld, om geen stennis te maken, mochten kwalijke praktijken aan het licht komen.

Waanzin

Zie hier de waanzin waarin Nederland verkeert. Vijftien natuurorganisaties die zich met de Waddenzee bemoeien. We zijn totaal doorgeslagen in het vergroenen. Het wordt nu echt tijd dat er nuchter en met gezond verstand naar de natuur wordt gekeken. Deze waanzin moet stoppen.

Stem verstandig

Nederland stem straks verstandig. Natuur en klimaat zijn belangrijk, maar de te behalen doelen moeten en mogen niet ten koste gaan van complete beroepsgroepen die nu worden weggevaagd. Realiteitszin moet terugkomen.

Realistische doelstellingen

Denk ook niet dat je vanuit je luie stoel met een paar euro’s over te maken aan een ngo de wereld kunt verbeteren. Doe niet mee aan deze moderne tijdswaanzin. Bepaal nuchter en met verstand wat wel en wat geen realistische klimaat- en natuurdoelstellingen zijn. Laat dat aan je omgeving weten en in het stemhokje op woensdag 15 maart a.s.

Jan Steven Korf via EMK Vissers

1 thought on “Aanval op garnalenvisserij losgebarsten

 1. Een vandaag meldde net dat 15 millieu organisaties een kort geding gaan aanspannen tegen de uit te geven vergunningen voor de garnalen visserij in Nederland. Hoofdzakelijk in de waddenzee en bij Zeeland.
  Onder het mom van de bodem wordt verstoord en hierdoor komt de diversiteit in gevaar.
  Dat dit wetenschappelijk nog niet bewezen is doet niet terzake. Op andere plaatsen kunnen ze niet vissen door olie en gaswinning en die wind molen velden.
  Dus weer wordt er een bedrijfstak de nek omgedraaid door allerhande gesubsidieerde millieumaffia organisaties hier in Nederland.
  Mocht dit doorgaan komen de verse garnalen geheel millieu vriendelijk gevangen en hier binnen gevaren en gevlogen uit uit Afrika en Azië.
  Daarbij als de vissers gesaneerd worden is dat van ons belasting geld. Verhaal dat maar bij die organisaties kijken of ze dan nog zo fanatiek zijn.
  Ze zijn volkomen gestoord en doorgeslagen hier in Nederland.
  Misschien een idee om geen toeristische uitstapjes of vakanties meer op de waddeneilanden en Zeeland te plannen wordt er ook niets meer verstoord. Kan de dankbare middenstand bij die organisaties voor steun aankloppen wegens gemiste inkomsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *