Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Drie Europese patrouillevaartuigen voor visserij in de vaart

2 min read

De Ocean Guardian, Ocean Protector en Ocean Sentinel in Vigo. Foto EFCA

Maandag heeft het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) drie nieuwe gecharterde patrouillevaartuigen in het Spaanse Vigo gepresenteerd. De schepen gaan visserij inspecties in Europese en internationale wateren uitvoeren.

Om de capaciteit van het EFCA te versterken om de lidstaten bij te staan met controle en het toezicht op de visserij, zoals vereist door het gemeenschappelijk visserijbeleid, heeft het EFCA haar vloot uitgebreid met drie nieuwe offshore patrouillevaartuigen, na gunning door een openbare aanbesteding.

Dit zijn de enigste patrouillevaartuigen waarvan de operaties worden beheerd door een EU-agentschap. De namen van de schepen zijn Ocean Guardian, Ocean Protector en Ocean Sentinel.

Alle drie de vaartuigen varen onder Portugese vlag en zullen voornamelijk worden ingezet als patrouillevaartuigen voor de visserij in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee tot de westelijke wateren, de Noordzee, de Oostzee, de NAFO en de NEAFC.

De schepen zullen ook worden ingezet als patrouillevaartuig voor visserij in multifunctionele operaties van Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken. De drie schepen zullen tijdens hun activiteiten ook beschikbaar zijn voor ondersteuning van andere kustwachtfuncties, onder meer het bieden van ondersteuning bij zoek- en reddingssituaties, maritieme bewaking en vervuiling op zee.

Naast de schepen op zee heeft het EFCA ook een vliegtuig gecontracteerd om luchtsurveillancediensten voor visserijcontrole uit te voeren.

De drie schepen zijn Multi-Role Emergency Response and Rescue Vessels (ERRV) met een totale lengte van elk 62 meter. Twee werden gebouwd in 2018 en de derde in 2020. Ze hebben allemaal een dynamisch positiesysteem en zijn volledig uitgerust met moderne faciliteiten aan boord om een comfortabel verblijf en een aangename werkomgeving tijdens de patrouilles te garanderen.

Op elk van de schepen zijn zeven hutten voor enkel of dubbel gebruik beschikbaar voor het personeel van EFCA, evenals een vergaderruimte met digitale projectiecapaciteit en een hoge breedbandinternetverbinding voor live videoconferenties, met toegang tot verschillende visserijcontrolesystemen/databases.

EFCA is een agentschap van de Europese Unie dat de hoogste gemeenschappelijke normen voor controle, inspectie en toezicht in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) bevordert. Het EFCA is opgericht om operationele coördinatieactiviteiten van de lidstaten te organiseren en hen te helpen samen te werken om de regels na te leven teneinde een doeltreffende en uniforme toepassing ervan te waarborgen.

De toegevoegde waarde van het werk van het agentschap ligt in zijn bijdrage aan duurzame visserij door de naleving van instandhoudings- en beheersmaatregelen te verbeteren en aan een Europees gelijk speelveld voor de visserijsector.

Klik hier voor het EFCA-persbericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *