Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Geen woorden maar daden Piet Adema

4 min read

Het zal u niet zijn ontgaan. Nederland sprak zich uit op 15 maart. Een onverwacht groot deel van Nederland koos voor een andere weg. Nederland koos voor gezond verstand. Nederland koos voor een leefbare samenleving. Er waait weer een frisse wind door het land.

Door Noordzeevisser Jan Steven Korf

Ook ons huidige kabinet zal zich moeten conformeren aan deze verkiezingsuitslag. We hebben net als de Fransen een eigen Jeanne d’Arc. Boerenvoorvechtster Caroline. Een vrouw recht door zee. Geen brallerige politieke taal maar verstaanbaar en begrijpelijk Nederlands. Geen gedraai, maar alles direct to the point.

Den Haag was onthutst. Anderen waren verontwaardigd. Sommigen waren dagenlang afwezig op social media, om even bij te komen.

Vertegenwoordigers van ons elitaire politieke bestel waren verbijsterd en van slag. Zoiets hadden ze in hun stoutste dromen niet kunnen vermoeden. Deze hadden ze echt niet zien aankomen. Kenmerkend voor een kabinet met een hautaine houding.

Dat boerenpartijtje dat net vier jaar bestaat, nu de grootste van Nederland in de Eerste Kamer, en tevens in de jongste peilingen de grootste in de Tweede Kamer. Het is zelfs nog nooit voorgekomen dat een politieke partij in alle provincies de grootste partij werd.

Premier Rutte was de eerste die zich herstelde. Een gesprek met Caroline heeft al plaatsgevonden. Mooi hè die Rutte. Gelijk je smoel een andere kant opdraaien. Gelijk laten blijken dat je ook een andere koers kunt varen. Dat benadrukt zijn politieke kwaliteiten.

Maar dat is Rutte. Blijkbaar heeft ‘visserijminister’ Piet Adema de verkiezingsuitslag nog niet begrepen. Blijkbaar zit hij nog in de bubbel bij Kaag, Klaver en de Groot. Blijkbaar hebben ze hem nog niet verteld dat de BBB de verkiezingen heeft gewonnen. Blijkbaar vindt hij het niet nodig hier politieke consequenties aan te verbinden. Blijkbaar is ook Adema nog steeds net als Schouten en Staghouwer een trekpop van ons huidig kabinet.

En Piet eerlijk, u begon zo lekker met werkbezoeken bij de boeren en betrokken ontmoetingen met vissers. Een toezegging van 30.000 euro per schip. Ja, hij wist ook wel daar zijn ze niet echt mee geholpen, maar zie het symbolisch als een daad van goede wil. Bestuurders en vissers begonnen al enthousiast te raken.

Eindelijk een minister met een luisterend oor. Eindelijk een minister die naar je toekomt. Eindelijk een minister waar je betrokken mee kunt praten. Eindelijk een minister met hart voor de zaak. Eindelijk een minister waar je op kunt bouwen.

Helaas… al die mooie woorden, al die toezeggingen, al die beloftes, er is tot nu toe niets van terechtgekomen.

De heer Grinwis, die toch echt ook net als u van de CU is, heeft afgelopen week drie moties ingediend. 1. Motie over de glastuinbouw. 2. Motie over subsidiemogelijkheden – verduurzaming en steun voor brandstofcompensatie van de kottervloot. 3. Motie om verbod op bodem beroerende visserij in Natura 2000-gebieden tegen te spreken en hierbij steun te zoeken bij buitenlandse collega’s.

En Piet wat dacht u? Eindelijk een motie waar u voor kunt stemmen, iets waar u de tanden in kunt zetten? Nee, onze zo sympathieke minister stemde tegen. U stemde in overeenstemming met het kabinet tegen deze moties! Piet Adema zorg nu a.u.b. dat u straks niet de geschiedenis ingaat als “malle pietje”. U weet wel, die malle figuur uit Swiebertje.

Kijk om u heen. Hoe lang blijft deze coalitie nog in stand? Hoe lang bent u nog minister? Hoe lang denkt u nodig te hebben om daadwerkelijk tot daden over te gaan? In een van de moties kreeg u het advies samenwerking te zoeken met uw buitenlandse collega’s.

Hilde Crevits, de Vlaamse visserijminister is pro visserij, niet alleen in woord maar ook in DAAD! Zij spreekt zich duidelijk uit tegen het door Brussel voorgenomen bodemvisserij-verbod. Zij heeft wel het lef besluitvorming in Brussel naast zich neer te leggen.

Kijk naar de Fransen. Al maandenlang krijgen de Franse vissers brandstofcompensatie die enkele weken terug maar weer is verlengd voor een noodlijdende visserijsector die dat hard nodig heeft.

En dan als klap op de vuurpijl het politieke zwaargewicht Duitsland. Afgelopen week hebben Duitse en Nederlandse garnalenvissers in de Duitse waddenhaven Büsum een driedaags protest laten horen. Het sleepnetverbod in Natura 2000-gebieden zal net als in Nederland leiden tot een totale vernietiging van de garnalenvloot.

Dit protest werd gevolgd door een persconferentie. Kijk Piet, uw collegaminister Cem Özemir uit Duitsland durft het wel te zeggen. “Er komt GEEN sleepnetverbod. Garnalenvisserij is van economische, cultuurhistorische en toeristische waarde. Traditionele familiebedrijven maak je niet kapot. Die zijn erfgoed dat we willen behouden.

Een wereld van verschil, het visserijbeleid tussen verschillende EU-landen. Een wereld van verschil hoe de politiek naar de visserij kijkt. Een wereld van verschil of je een daadkrachtige minister bent of een minister die het belangrijker vindt de coalitie overeind te houden, dan daadwerkelijk woorden bij daden voegen.

Het is nu tijd verbinding te zoeken Piet. Samen met ministers uit Frankrijk, Duitsland, België en Spanje het doorgeslagen groene Europese visserijbeleid aan de kaak stellen.

Enige haast is wel geboden, want de onrust in grote en sterke visserijlanden neemt toe. Zo roepen Franse vissers vandaag al op tot internationaal protest tegen doorgeschoten EU-wetgeving.

Wees er snel bij Piet. Denk maar aan het clublied van Feyenoord: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN.

Jan Steven Korf, via EMK-vissers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *