Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stikstofnorm in Nederland is absurd

2 min read

Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers vindt de stikstofnorm in Nederland absurd

De schrijver van het boek de stikstoffuik, wetenschapsjournalist Arnout Jaspers, vindt de stikstofnorm in Nederland veel te streng. “Het is onbegrijpelijk hoe wij met stikstof omgaan. We hebben een absurd lage grens”, zegt Jaspers in WNL Op Zondag op NPO 1.

In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07 gram stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van natuur. In Duitsland is 300 gram toegestaan, in Denemarken 700 gram: 10.000 keer meer dan in ons land.

De consequentie is dat aan de Nederlandse kant van de grens niets mag, terwijl aan de Duitse kant van de grens een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. Dat is niet meer uit te leggen.”

0,07 gram stikstof komt neer op “één volgelpoepje”, zegt Jaspers. “Als er één keer een gans overvliegt die wat laat vallen op een gebied ter grootte van twee voetbalvelden, dan is de grenswaarde van de stikstofdepositie die een boerderij mag veroorzaken bij een natura 2000-gebied bereikt.”

Visserij

Net als bij de boeren worden vissers door de stikstofnorm van de overheid bedreigd. Ondanks lage uitstoot heeft een deel van de visserij een “stikstofprobleem”. Dat komt doordat vissers die in Natura 2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldige natuurvergunning volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).

Het gaat hierbij vooral om vissers in de kustgebieden. Stikstof in zee is geen probleem, maar de uitstoot in de kustzone zou kunnen terechtkomen in Natura 2000-gebieden op land. Kijk onder het item over stikstof in WNL Op Zondag op NPO 1. Koop hier het boek: De stikstoffuik, Politici in de ban van de ecolobby.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *