Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees verbod op bodemvisserij treft 7000 vaartuigen

3 min read

Binnen de Spaanse vloot beoefenen 884 boten de trawlvisserij

De Spaanse Visserijfederatie (CEPESCA) heeft haar onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de verschillende protestacties die op 9 mei, de Dag van Europa, in veel Europese vissershavens gaan plaatsvinden en waarin vissers, reders en vakbonden het “EU-actieplan: mariene ecosystemen beschermen en herstellen voor duurzame en veerkrachtige visserij“, zullen afwijzen.

Het plan is goedgekeurd door de Europese Commissie op 21 februari.

Onder de acties die voor die dag gepland staan, zullen vissersschepen om 12 uur hun hoorns laten klinken en zullen in alle havens manifesten worden voorgelezen.

Het protest zal vissers, reders en vakbonden samenbrengen, vertegenwoordigd door de European Bottom Fisheries Alliance (EBFA) en Europêche, organisaties waartoe Cepesca behoort en de Nationale Federatie van Vissersverenigingen (FNCP), de Europese Vereniging van Visserijproducentenorganisaties (EAPO) en de Europese Federatie van Transportwerknemers (ETF), waarin Spaanse vakbonden zijn geïntegreerd.

Met deze acties willen de Europese vissers laten zien dat de visserij deel uitmaakt van Europa, de geschiedenis, cultuur en tradities en dat eenheid noodzakelijk is om de vissersgemeenschappen te verdedigen die naar mening van de sector door de besluiten van de Europese Commissie in gevaar worden gebracht.

Voor de sector is een van de belangrijkste bedreigingen in het pakket maatregelen de toename van beschermde mariene gebieden (MPA’s) van 12 % tot 30 % in de Europese wateren en de geleidelijke afschaffing van bodemvisserij in alle beschermde mariene gebieden tegen 2030.

Daarnaast wijst de sector erop dat het plan van de Europese Commissie is bodemvisserij niet toe te staan in een recent gecreëerde MPA. Om deze reden, en naar de mening van de sector, bevat het plan dus een expliciete wil om de Europese bodemvisserij, die momenteel 20.000 vissers tewerkstelt, geleidelijk af te bouwen, wat kan betekenen dat deze verdwijnt.

Het verbod op bodemvisserij in 30 procent van onze Europese zeeën treft 7 000 vaartuigen die 25 procent van de totale aanlandingen voor hun rekening nemen en 38 procent van de inkomsten van de EU-vloot genereren. Binnen de Spaanse vloot beoefenen 884 boten de trawlvisserij: 765 in nationale wateren, 41 in Europese wateren en 78 in internationale wateren. Volgens een interne studie van de Europese Commissie zou een verbod op bodemvisserij in beschermde mariene gebieden (die momenteel ongeveer 12% van de EU-wateren uitmaken) een impact hebben van meer dan 870 miljoen euro. Wanneer het 30% bereikt, zal die impact verdrievoudigen.

Afgezien van de sociale en economische gevolgen, wijst de sector ook op de impact ervan op de burgers zelf, die zullen lijden onder toename van de voedselzekerheidskloof (van de zee) ten gunste van landen waar milieu- en sociale duurzaamheidsnormen twijfelachtig en lager zijn dan die van de Europese vloot. De EU is al sterk afhankelijk van de invoer van vis die door bodemtrawlers uit derde landen is gevangen. Er moet aan worden herinnerd dat 70% van de visproducten die in Europa worden geconsumeerd, al wordt geïmporteerd.

Volgens Javier Garat, secretaris-generaal van Cepesca en voorzitter van Europêche, “is dit pakket maatregelen van de Europese Commissie een point of no return voor de Europese vangstcapaciteit, waarvan wij denken dat het onmogelijk zal zijn om deze te herstellen. Europa – vervolgt Garat – moet de toekomstige duurzaamheid van deze activiteit heroverwegen met een globale visie en het voedsel van burgers niet overlaten aan derden, zoals helaas al is gebeurd met andere industrieën, waardoor voedselzekerheid verder wordt verzwakt“.

Evenzo constateert de sector in het Europese plan dat er geen sprake is van een mogelijke herziening van de definitie van vangstcapaciteit om betere leef- en werkomstandigheden aan boord mogelijk te maken en aan te moedigen, wat de visserij aantrekkelijker kan maken voor nieuwe generaties.

Met deze mobilisatie willen de vissers de Europese Commissie ook herinneren aan haar volledige inzet om het evenwicht tussen de drie pijlers van duurzaamheid te bewaren om vooruitgang te boeken bij de opbouw van een ecologisch, sociaal en economisch duurzame visserijsector die trouw is aan de geest van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). [Bron]

1 thought on “Europees verbod op bodemvisserij treft 7000 vaartuigen

  1. Waar zijn we toch allemaal mee bezig.
    Ik maak mij echt zorgen voor de toekomst van de visserman.
    Is er nou helemaal niemand in Den Haag die zegt of op staat.
    En die er wat mee doet met al deze zaken wat betreft de visserij???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *