Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Land geen vis aan tijdens truckerstaking, waarschuwt Deense visafslag

1 min read

Veilingmeester Jesper Kongsted van de visveiling Hanstholm waarschuwt schippers om geen vangsten aan land te brengen, het wegennet van Denemarken wordt wellicht verlamd door grootschalige protestacties later deze maand.

Deense transporteurs plannen protestacties op 15 mei en de visafslag in Hanstholm wil voorkomen dat grote hoeveelheden vis onverkocht blijven of tegen lage prijzen worden verkocht, omdat kopers het onmogelijk vinden om hun vis op die dag te vervoeren.

De truckers zijn klaar voor langdurige actie totdat aan hun eisen is voldaan. Deze hebben betrekking op een voorgestelde kilometerheffing, een meer gelijk verdeelde CO2-heffing en andere eisen. Vervoerders pleiten voor een meer passende belasting op fossiele brandstoffen in de transport-, landbouw-, visserij- en industriële sectoren.

De truckers hopen op steun van vissers, boeren en andere bedrijven die getroffen zijn door de regeringsvoorstellen.

Hoewel Jesper Kongsted op de visafslag van Hanstholm een minimale verstoring van de verkoop en het vervoer van vis wil, waardeert hij het standpunt van de vervoerders en is hij het ermee eens dat de tarieven gelijkmatig worden geheven en niet op een klein aantal vervoerders die onevenredig worden getroffen door de locatie in het noordwesten van Jutland.

‘Met alle respect voor de actie op 15 mei, we moeten ook een beetje nadenken en voor onze vissers zorgen op die dag, zodat ze niet geraakt worden. Vandaar deze oproep om geen vis aan land te brengen voor de veiling op maandag 15 mei’, zei hij. [Bron]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *