Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Massaal internationaal visserijprotest tegen Europees beleid [video’s]

3 min read

Visserijprotest op de Z60 tegen Europees beleid.

De Europese koepelorganisatie voor visserij (EBFA) heeft de Europese visserijsector opgeroepen tot protest, de Europese vissers gaven dan ook massaal gehoor aan deze oproep.

EBFA laat in een persbericht weten: De afgelopen week hebben vissers in heel Europa geprotesteerd tegen het EU-beleid dat de toekomst van de sector in gevaar brengt. Met name het “Actieplan ter bescherming van de mariene ecosystemen” van de Europese Commissie dat de bodemvisserij in 30% van onze zeeën wil verbieden en de Natuurherstelwet.

De oproep van de European Bottom Fishing Alliance (EBFA) en de European Transport Workers’ Federation (ETF), gesteund door Europêche, EAPO en Cogeca, heeft vandaag 9 mei, de dag van Europa, zijn hoogtepunt bereikt.

In plaats van de historische eenheid van de Europese volkeren en de sociale welvaart te vieren, lieten de vissers de hoorns van hun schepen klinken, als noodkreet, om duidelijk te maken dat de vissersvloot geleidelijk aan het verdwijnen is. De sector verwacht dat deze gezamenlijke oproep door de EU-beleidsmakers serieus wordt genomen en een einde maakt aan het beleid dat deze crisis veroorzaakt.

Op ongekende wijze hebben vissers en visserijgemeenschappen in heel Europa hun bezorgdheid geuit via lokale acties in havens en op zee. Het doel: de EU-autoriteiten een duidelijke boodschap sturen dat de bodemvisserij op de rand van de afgrond staat. Als het actieplan van de Europese Commissie en de natuurherstelwet worden uitgevoerd zoals voorgesteld, riskeert Europa 25% van haar visproductie, 7 000 vaartuigen en 20 000 vissers en vrouwen te verliezen.

De sector herinnert aan de enorme vooruitgang die de afgelopen 20 jaar is geboekt op het gebied van de bescherming van het mariene milieu en het herstel van de visbestanden. Zo is bijna 100% van de aanvoer uit door de EU beheerde bestanden in de Atlantische Oceaan duurzaam, is de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderd, zijn duizenden vierkante kilometers gesloten voor de bodemvisserij en is 28% van de vissersvloot verdwenen als gevolg van beperkingen en aanpassingen van de vangstcapaciteit.

In de westelijke Middellandse Zee is de activiteit van bodemtrawlers door zeedagen de afgelopen 4 jaar met 30 % verminderd, waardoor de meeste bedrijven, naast verdere gebiedssluitingen, tot onder hun break-even-point zijn gezakt.

Maar in de ogen van de Commissie is dit niet goed genoeg, vertegenwoordigers van de sector stellen: “De vissers en hun gemeenschappen hebben luid en duidelijk gesproken. We kunnen niet langer een beleid van de Europese Commissie tolereren dat onze manier van leven en toekomstige generaties in gevaar brengt. Het EU-beleid brengt de sector op de knieën. Als we zo doorgaan, zullen we alleen nog visproducten uit derde landen eten, waarvan de milieu- en sociale normen bijna altijd lager zijn dan die van de EU. Het wordt tijd dat de EU opnieuw gaat nadenken over de vraag waar visproducten vandaan moeten komen. De sector wil de commissaris herinneren aan haar mandaat om de rendabiliteit van de vloot te handhaven en de voedselproductie in de EU te maximaliseren, zoals duidelijk staat vermeld in de oprichtingsverdragen van de EU“.

Onder een paar video’s gemaakt door Nederlands en Belgische vissers op zee.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *