Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees politiek akkoord over nieuwe visserijcontroleregels

3 min read

Lundy Sentinel. Foto Defence Images UK.

Na 5 jaar van moeilijke onderhandelingen hebben de medewetgevers van de EU eindelijk een politiek akkoord bereikt over de herziening van het Europees visserijcontrolesysteem.

Europêche waardeert de rol die de Raad en het Parlement hebben gespeeld bij de verbetering van het rigoureuze voorstel van de Europese Commissie om de in 2009 goedgekeurde controle- en handhavingsmaatregelen te moderniseren. De sector zal nu de definitieve tekst analyseren en beoordelen of het akkoord een goed evenwicht vindt tussen effectieve controle regels enerzijds en de hoogte van de kosten, bureaucratie en werkbaarheid van de regels anderzijds.

Gisteravond zijn cruciale besluiten genomen om beslissende vooruitgang te boeken in de richting van een nieuw EU-controlesysteem. Beleidsmakers hebben de resterende hindernissen overwonnen, zoals de installatie van camera’s aan boord of de toegestane foutmarge tussen de vangstschattingen aan boord en de daadwerkelijke aanlandingen (tolerantiemarge). Enkele van de belangrijkste maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

Verplichte installatie van camera’s aan boord voor vaartuigen van >18 meter die een hoog risico op niet-naleving van de aanlandingsverplichting inhouden. De lidstaten kunnen het gebruik van camera’s aan boord voor andere doeleinden aan kleinere vaartuigen opleggen.

  • Verplichte invoering van bewakingsapparatuur voor het motorvermogen voor bepaalde vaartuigen die actief vistuig gebruiken.
  • Tolerantiemarge van 10% per soort, met bepaalde flexibiliteit voor vangsten van minder dan 100 kg en voor de klein-pelagische en tropische tonijnvisserij vanwege hun specifieke kenmerken.
  • Geolocatie systemen en elektronische logboeken zullen geleidelijk verplicht worden gesteld voor kleinschalige vissersvaartuigen, na overgangsperioden.
  • Harmonisatie van inbreuken en vaststelling van minimumsancties, gelijke behandeling van het speelveld in EU-wateren.
  • Betere invoercontroles en betere consumentenbescherming, via moderne traceerbaarheidsinstrumenten zoals de EU-brede digitale databank van vangstcertificaten (CATCH).
  • Beter toezicht op recreatieve visserij door registratie, vergunningverlening en elektronische gegevensverzameling van hun vangsten.

Daniel Voces, algemeen directeur van Europêche, stelt: “Wij waarderen de inspanningen van het Parlement en de Raad om compromissen te bereiken en flexibiliteit in te voeren voor de tenuitvoerlegging van de toekomstige controleregels. De introductie van camera’s en andere apparaten is echter door de sector hard bekritiseerd als opdringerig. Een positieve ontwikkeling was dat livestreaming werd vermeden. Het is nu tijd om na te gaan of het politieke akkoord de basis legt voor een duidelijk en efficiënt systeem dat een gelijk speelveld, werkbare regels, aanvaardbare controle-instrumenten garandeert en het leven van vissers in het algemeen gemakkelijker maakt“.

Anne-France Mattlet, (Europêche Tuna Director), merkte op: “De controleregel inzake de tolerantiemarge is momenteel onverenigbaar met de omstandigheden en specifieke kenmerken die inherent zijn aan de visserijactiviteiten in de tropische tonijnvisserij met ringzegens. We hopen dat het nieuwe kader de tolerantiemarge operationeel maakt, stopt met het oneerlijk bestraffen van alleen EU-marktdeelnemers en dat de daaropvolgende uitvoeringswetgeving snel wordt aangenomen en evenredig is“.

Het resulterende politieke akkoord moet de komende maanden officieel worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement in een tweede sessie. Wat de inwerkingtreding van de nieuwe regels betreft, voor sommige ervan, zoals de camera’s aan boord [CCTV] of de bewakingsapparatuur voor het motorvermogen, zullen over 4 jaar verplicht worden.

Persbericht Europêche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *