Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SGP: Voorkom koude sanering garnalenvisserij!

2 min read

Op de foto is goed het verschil te zien tussen een garnalenkotter en de grote reuzen op de Noordzee Foto Koos de Visser via twitter @Koos_GO58

Garnalenvissers zitten in de problemen als gevolg van de stikstofregels. Het ministerie van LNV gaat ervan uit dat de regels het niet toelaten dat ze voor de nieuwe natuurvergunning terug kunnen vallen op het feit dat ze al decennialang de Noordzee en de Waddenzee op gaan (bestaand gebruik).

Dat betekent dat ze hun stikstofuitstoot moeten minimaliseren. Er is een subsidieregeling voor het installeren van een katalysator. Voor een (klein) deel van de vloot is zo’n katalysator ondanks de subsidie niet haalbaar en zou het neerkomen op een koude sanering.

De SGP vindt dit onrechtvaardig. De stikstofuitstoot van garnalenkotters valt in het niet bij de uitstoot van voorbij stomende containerschepen, terwijl die laatste wel zonder stikstofgedoe mogen doorvaren. De stikstofdepositie van de garnalenvisserij is sowieso heel beperkt. Daar komt bij dat bedrijven aan wal wel terug kunnen vallen op een stikstofreferentie uit het verleden en garnalenvissers feitelijk niet, omdat ze geen exacte vaargegevens uit het verleden kunnen overleggen.

De SGP nam hier geen genoegen mee en riep de minister, samen met BBB en PVV, op om alles uit de kast te halen om koude sanering te voorkomen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ‘Ik zie mogelijkheden om de garnalenvisserij wat betreft de stikstofdepositie onder voorwaarden aan te merken als bestaand gebruik. Je weet dat in verschillende gebieden al jarenlang gevist wordt. Dan kun je de uitstoot van de visserij in die gebieden als gezamenlijke uitstoot in verleden en heden beoordelen en tegen elkaar wegstrepen. Je zit ver genoeg van stikstofgevoelige natuur om niet te hoeven millimeteren over vaargegevens van individuele schepen.’

De motie werd aangenomen met steun van VVD, PVV, CDA, SP, Forum voor Democratie, ChristenUnie, JA21, SGP, Groep Van Haga, BBB en Pieter Omtzigt. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Volt en Kamerleden Den Haan en Gündoğan stemden tegen. BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons was niet aanwezig bij de stemmingen.

De tekst van de motie is hier te lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *