Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

106 miljoen euro Brexit compensatie betaald aan Deense vissers

2 min read

FN 462 Jeanne. Foto Kent Bandholm.

Deense vissers hebben nu in totaal 791 miljoen DKK aan Brexit compensatie gekregen voor het waardeverlies van hun quota. Het Deense visserijagentschap heeft nu de behandeling van de aanvragen voor compensatie voor het verlies van quotawaarde afgerond.

De compensatie wordt betaald aan actieve commerciële vissers en commerciële visserijbedrijven voor hun verliezen als gevolg van de verlaging van de individuele visquota als gevolg van de handelsovereenkomst met het VK. De compensatie wordt gefinancierd door het Brexit Adjustment Reserve fund (BAR) van de EU.

Aan het einde van de aanvraagdeadline heeft het Deense visserijagentschap 164 aanvragen ontvangen. 157 aanvragers hebben een vergoeding ontvangen voor een totaalbedrag van ongeveer 791 miljoen DKK (106 miljoen EUR).

Zeven aanvragers kregen een afwijzing omdat het waardeverlies van hun quotumminder dan DKK 10.000 (1350 Euro) bedroeg, of omdat zij op het moment van de aanvraag geen actieve vissers meer waren.

Er zijn aanvragen ontvangen voor iets minder dan het politiek bepaalde financiële kader van DKK 840,8 miljoen (112 miljoen Euro). Dit is onder meer te wijten aan het feit dat sommige potentiële aanvragers in plaats daarvan ervoor hebben gekozen om hun schip te slopen.

Andere aanvragers hebben ervoor gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een verhoogd compensatiepercentage aan te vragen, wat afhankelijk zou zijn geweest van de voorwaarde dat de aanvrager bepaalde groene initiatieven in zijn bedrijf zou hebben voltooid.

De betaalde middelen compenseren de vissers voor het permanente waardeverlies dat de verlaging van hun quota in individueel bezit heeft veroorzaakt. De steun is bedoeld om de negatieve gevolgen van de Brexit te verminderen en stelt de vissers in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie van verlaagde quota na de Brexit.

De regeling is staatssteun die is goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt gefinancierd met EU-middelen uit het BAR-fonds van de EU.

Nieuwsbericht Deens visserijagentschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *