Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Minder vis en garnalen door afbraak kottervloot

2 min read

Een van de voorwaarden voor sanering is dat het schip wordt gesloopt

Bij continuering van het huidige politieke wanbeleid zullen er binnen de EU aanzienlijk minder vis en garnalen uit de Noordzee beschikbaar zijn. De Nederlandse vloot boomkorkotters is intussen geslonken van 73 naar nog maar 38 vaartuigen en de vloot garnalenkotters, bestaande uit ongeveer 165 vaartuigen kleiner dan 24 meter, staat al een tijdje op de nominatie van ngo’s en politieke partijen om eveneens het veld te ruimen.

STIKSTOFBELEID

Garnalenvissers snakken naar lucht en ruimte om te kunnen blijven vissen. De absurde stikstofregels doet de vloot de das om en zelfs wanneer garnalenvissers gehoor geven aan de eisen van de overheid om in een Natura-2000 gebied te kunnen vissen, dan ontbreekt alsnog zekerheid. Zekerheid die nodig is om het visserijbedrijf, veelal kleinschalige familiebedrijven, op termijn te kunnen voortzetten. Onverteerbaar voor vissers die constateren dat de strenge regels niet voor megagrote stikstof-uitstoters als containerschepen, die goedkope plastic meuk uit Aziatische landen vervoeren, gelden.

NATURA-2000

Strenge stikstofregels gelden ogenschijnlijk ook niet voor gigantische autocarriers. Zelfs niet als ze in brand staan! Wat er gedurende de brand van de ‘Fremantle Highway’ aan stikstof de lucht in is gegaan en uiteindelijk is neergedaald in Natura-2000 gebieden, daar doen garnalenkotters met hun motortjes van 300 pk vermoedelijk meer dan vijf jaar over.

WINDMOLENS OP ZEE

Ngo’s zwijgen waar het gaat om de effecten van de stikstofuitstoot na de recente scheepsbrand. Dat komt door de lading. Het is ongepast om elektrische auto’s te bekritiseren. Vissers vermoeden dat zij moeten wijken voor grotere doelen; Meer ruimte voor windmolens en meer Natura-2000 gebieden. Ngo’s hebben de oorlog verklaard aan de reeds uitgemolken kottervloot en de garnalenvloot lijkt het volgende slachtoffer te zijn.

KAALSLAG

Door de kaalslag is er in de sector veel verloren gegaan. Coöperaties en visafslagen hebben hun deuren gesloten. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Toeleveringsbedrijven zien minder werk op zich afkomen. De export van door Nederlandse kotters gevangen vis is gehalveerd en als stikstofregels door de overheid niet aangepast worden dan zal de garnaal straks een onbeduidend exportproduct zijn.

Dit is een persbericht van EMK-vissers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *