Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees Parlement keurt nieuwe visserijcontrole regels goed

3 min read

Europese visserijcontrole vaartuigen. Foto-EFCA

Om traceerbaarheid te waarborgen zullen alle EU-vissersvaartuigen worden gemonitord en hun vangsten elektronisch gerapporteerd, in het kader van een vernieuwd EU-visserijcontrolesysteem.

De nieuwe maatregelen voor visserijcontroles zijn dinsdag door de EP-leden goedgekeurd, met 438 stemmen voor, 146 tegen en bij 40 onthoudingen. Volgens de nieuwe regels moeten alle boten een traceerapparaat aan boord hebben dat de nationale autoriteiten in staat stelt ze op gezette tijden te lokaliseren en te identificeren. Sommige kleinschalige vaartuigen kunnen tot 2030 van deze verplichting worden vrijgesteld en alle kleinschalige vissersvloten krijgen tot vier jaar de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

De nieuwe regels zullen bijdragen tot het verzamelen van nauwkeurigere gegevens, zodat visbestanden beter kunnen worden beheerd. Alle EU-vaartuigen moeten zonder uitzondering hun vangsten digitaal registreren en aangeven. Dit geldt met name voor visserijlogboeken, aangiften van overlading en aangiften van aanlanding. Kapiteins van vaartuigen van minder dan 12 meter kunnen aan het einde van de visdag een vereenvoudigde aangifte invullen en indienen, zodra ze veilig in de haven zijn en vóór de aanlanding.

Voor het eerst zullen pleziervaartuigen ook vangsten moeten aangeven via de elektronische systemen die door nationale autoriteiten of door de Commissie zijn opgezet.

Harmonisatie van sancties en tolerantiemarges

De nieuwe wetgeving pakt de huidige grote verschillen tussen EU-landen als het gaat om sancties aan. Met de nieuwe regels bepaalt de waarde van de gevangen visserijproducten het minimumbedrag van de geldboetes voor het desbetreffende vaartuig, in geval van ernstige inbreuk op de regels.

De tolerantiemarge — het verschil tussen de geschatte gevangen vis en het gewicht ervan in de aanlandingshaven — wordt vastgesteld op 10 % per soort, met enkele uitzonderingen voor vangsten van kleine hoeveelheden en voor bepaalde soorten.

Zorgen voor een aanlandingsverplichting en traceerbaarheid in de hele keten

Om de naleving van de zogenaamde aanlandingsverplichting te waarborgen, moeten EU-vaartuigen van 18 meter of meer die een hoog risico vormen voor het niet naleven van de regels, uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van de wetgeving beschikken over elektronische monitoringsystemen op afstand, met inbegrip van gesloten camerasystemen (CCTV).

Beheerders moeten informatie uit de hele aanbodsketen bewaren, van de zee tot aan het bord, inclusief van de eerste verkoop tot aan de detailverkoop van visserij- en aquacultuurproducten. De volledige digitale traceerbaarheid van vis en derivaten moet bijdragen tot de versterking van de voedselveiligheid, eerlijkere concurrentie en bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

Quote

Rapporteur Clara Aguilera (S&D, ES) zei: „We hebben een evenwichtig akkoord bereikt voor de Europese visserijsector. De nieuwe controleregels zijn geharmoniseerd en worden transparanter met volledig gedigitaliseerde procedures. Vissers hebben vier jaar de tijd om zich aan de veranderingen aan te passen en de kleinschalige visserijsector zal profiteren van vereenvoudigde rapportageverplichtingen. Hiermee reageren de leden van het Europees Parlement op de vraag van consumenten naar informatie over de herkomst van het voedsel dat ze eten.”

Volgende stappen

De Raad moet nu ook de nieuwe verordening nog goedkeuren. De richtlijn zal twintig dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad in werking treden, maar verschillende maatregelen zullen geleidelijk worden uitgevoerd, waardoor de lidstaten en de vissersvloten voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft in 2018 een herziening van het visserijcontrolesysteem voorgesteld om de regels voor het toezicht op visserijactiviteiten te moderniseren en te vereenvoudigen en de naleving van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te waarborgen.

Persbericht Europees Parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *