Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese Raad neemt herziene regels voor visserijcontrole aan

2 min read

De Europese Raad heeft definitief groen licht gegeven voor de herziening van de visserijcontrole in de EU om deze te moderniseren. Ongeveer 70% van de bestaande regels voor de controle van vissersschepen wordt geactualiseerd.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat EU-schepen en andere schepen die in EU-wateren vissen de afspraken van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) opvolgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Volgsystemen voor vaartuigen (vessel monitoring systems – VMS) en elektronische registratie van vangsten: om de naleving van het GVB te waarborgen, zal in alle vissers­vaartuigen een tracking­systeem worden geïnstalleerd en alle vangsten zullen elektronisch worden geregistreerd. Tot en met 31 december 2029 mogen hierop nog uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde kleine boten voor kustvisserij van onder de 9 meter lang
  • Aanlandingsverplichting: voor grotere boten zullen tools voor elektronische monitoring op afstand worden gebruikt om erop toe te zien dat onbedoelde vangsten aan land worden gebracht en niet op zee worden teruggegooid
  • Recreatievisserij: recreatieve vissers die specifieke soorten vangen zullen hun vangsten moeten rapporteren via een elektronisch systeem. Dit zal in eerste instantie slechts gelden voor een beperkt aantal soorten, maar dit aantal kan toenemen naar aanleiding van wetenschappelijk advies
  • Herziening van de sanctie regeling: er wordt op EU-niveau een uitgebreide lijst met ernstige inbreuken op de GVB-regels opgesteld. De lidstaten moeten overtreders doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve sancties opleggen en mogen, daarbovenop of als alternatief, ook strafrechtelijke sancties inzetten
  • Betere traceerbaarheid in alle schakels van de toeleverings­keten: het wordt eenvoudiger om verse visserij- en aquacultuur producten te traceren (voor verwerkte producten zal dit gebeuren na een studie van de Commissie over de beschikbare oplossingen en een overgangs­periode van 5 jaar)

Lees hier het persbericht van de Europese Raad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *