Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

BAR middelen belangrijk voor Vlaamse visserijsector en kustgemeenschap

3 min read

De middelen uit het Brexit Adjustment Reserve (BAR) zijn cruciaal voor de Vlaamse visserijsector en ruimere kustgemeenschap. Dat heeft Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits gezegd op een slotevent van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Brugge. Die middelen werden ter beschikking gesteld door de Europese Unie om de gevolgen van de Brexit begin 2021 op te vangen. Voor visserij en de kustgemeenschap is er 50 miljoen euro ter beschikking gesteld.

De gevolgen van de Brexit zijn heel ingrijpend voor de Vlaamse vissersvloot. De toegang tot de Britse kustwateren en de exclusieve economische zone van het Verenigd Koninkrijk zijn voor onze vissers broodnodig. Samen met de sector zijn we de voorbije jaren op zoek gegaan hoe we de veerkracht van de duurzame Vlaamse visserij kunnen versterken. De middelen van de BAR zijn dan ook op verschillende fronten gebruikt: voor onze vissers, voor visverwerking, voor onderzoek, voor innovatie en voor promotie.” aldus Hilde Crevits

In Brugge maakte VLAIO vandaag onder de titel ‘Een zee van opportuniteiten’ een balans op van de realisaties die er gekomen zijn dankzij de Europese BAR middelen. Met die middelen werden tal van organisaties, ondernemingen en overheidsinstanties financieel ondersteund na de Brexit om zich aan te passen aan de nieuwe economische, culturele en toeristische relatie met het Verenigd Koninkrijk. De middelen hebben de grootste economische schok moeten opvangen.

Zeker voor de visserijsector was ondersteuning echt noodzakelijk. Meer dan de helft van de Vlaamse vis wordt gevangen in Britse wateren. Waarbij andere sectoren veelal geraakt zijn omdat de handel met het VK is bemoeilijkt, is binnen de visserij het primaire bedrijfsproces verstoord. Brexit heeft hier op verschillende manieren invloed op gehad, op het vlak van quota, aanlandingen in Britse havens en de tijdige toekenning van licenties.

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits gaf een overzicht van de realisaties voor de visserijsector. De daling van vangstrechten en de aanpassingen van de toegangsvoorwaarden door de Brexit hebben een serieuze rem gezet op de activiteiten van de visserijsector, zowel voor de kleinere als de grote vaartuigen. Vlaamse vissers moesten zich versneld aanpassen.

In dialoog met het Departement Landbouw en Visserij, de Rederscentrale, de Vismijn, de onderzoekscentra ILVO en VLIZ, VLAM en andere partners is er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de BAR geboden heeft. Zo is er ondersteuning van de reders, werden er testreizen naar de Britse havens gefinancierd, opleidingen georganiseerd, visserijonderzoek gesteund en voor de lokale verkoop van onze vis werd er voluit gekozen voor vispromotie met klinkende acties als ‘Visser tot vork’ en ‘Zee van Smaak’.

Op het vlak van onderzoek werd er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de migratiepatronen van tong. Dat is niet enkel nuttig voor de reders, maar ook als informatie aan de Europese onderhandelingstafel wanneer de vangstmogelijkheden in de Britse wateren worden besproken. Onze vissers hebben historisch in deze wateren heel wat activiteiten voor hun vangsten. Het zijn nog steeds wateren waar onze vissers traditioneel naartoe trekken voor hun vangsten. Er wordt door ILVO  ook ingezet op onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale en duurzame visvangst en samen met VLIZ verhogen ze de kennis over het ecosysteem op zee.

Een belangrijke realisatie is het Marifish project in Oostende, een nieuwe bruisende plek voor startende en groeiende bedrijven voor aquacultuur en visserij. Het is een rijke kruisbestuiving van ondernemingen, onderzoekers, organisaties en de overheid met een bijhorende Leerstoel Alles samen is er 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de visserijsector en de kustgemeenschap.

Bron: Hilde Crevits.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *