Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Uitstoot Europese vissersvloot met 52% gedaald

2 min read

De emissies van de vissersvloot zijn mede gedaald door vermindering van de Europese vloot.

Uit een recente studie van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) blijkt dat de totale broeikasgasemissies van de Europese vissersvloot tussen 1990 en 2021 met 52 % zijn gedaald, van 8,9 tot 4,3 miljoen ton CO2-equivalent.

Europêche, het belangrijkste vertegenwoordigende orgaan van de Europese visserijsector, is verheugd over deze trend en benadrukt de positieve rol van de visserijsector om CO2-emissies te verminderen in het kader van het Parijs-akkoord.

De visserijsector is belangrijk voor de voedselzekerheid, de werkgelegenheid en het bestaan van miljoenen mensen, met name in ontwikkelingslanden. In 2020 werkten meer dan 40 miljoen mensen in de visserij en aquacultuur. Ter vergelijking: er zijn wereldwijd 20 keer meer vissers dan zeevarenden. Aan de andere kant zijn energie-efficiëntie en vermindering van uitstoot van broeikasgassen van vitaal belang om zowel klimaatverandering en vervuiling aan te pakken.

Volgens de studie zijn vissersvaartuigen verantwoordelijk voor 0,1 tot 0,5 % van de wereldwijde CO2 -emissies en vertegenwoordigen zij ongeveer 4 % van de koolstofemissies die door de wereldwijde voedselproductie worden gegenereerd. De studie laat zien dat visproductie minder koolstofemissies per calorie genereert dan het fokken van vee of varkensvlees, en dat het het enige dierlijke eiwit is met een lage ‘carbon footprint’.

Daniel Voces, algemeen directeur van Europêche, zei hierover: “De ecologische voetafdruk van de visserijsector is bijna te verwaarlozen in vergelijking met andere bronnen van broeikasgasemissies. Dit wordt des te duidelijker als men bedenkt dat, op basis van cijfers van de Europese Commissie, de visserij-emissies van de EU slechts 3% uitmaken van de gerapporteerde 0,1-0,5% van de wereldwijde visserij-emissies. Toch blijven we als industrie standvastig in onze toewijding om onze voetafdruk consequent te verkleinen en actief bij te dragen aan het minimaliseren van onze impact op het milieu“.

In de UNCTAD-studie wordt ook benadrukt dat de emissies van de EU-vissersvloot zijn gedaald als gevolg van een vermindering van de Europese vloot met 28 % tussen 2000 en 2020 en investeringen in energie-efficiëntie, waaronder dieselelektrische motoren en efficiëntere koelsystemen. Deze hebben mogelijk gemaakt de emissies van de Europese vloot met 52% te verminderen. Volgens Europêche wordt deze positieve ontwikkeling door geen enkele andere sector geëvenaard.

Klik hier voor het bericht van Europêche met een link naar de UNCTAD-studie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *