Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese visserijsector strijd samen met boeren tegen dictaat van Brussel

3 min read

Op zaterdag 9 maart hielden boeren en vissers een gezamenlijke demonstratie in Boulogne-sur-Mer.

Europêche, de vertegenwoordiger van de Europese visserijsector zegt dat ze de eisen van de Europese boeren delen en de gezamenlijke demonstraties steunen die in Frankrijk en Spanje worden georganiseerd tegen wat zij het ‘dictaat van Brussel’ noemen.

Europêche deelt volledig de frustratie van boeren over het onevenwichtige en onwerkbare Europese beleid dat bedrijven in de hele EU wurgt“, zegt Daniel Voces, directeur-generaal van Europêche, de belangrijkste vertegenwoordiger voor visserij in Europa, tegen Euractiv.

Op zaterdag 9 maart hielden boeren en vissers een gezamenlijke demonstratie in het noorden van Frankrijk, in Boulogne-sur-Mer, de belangrijkste vissershaven van Frankrijk.

Georganiseerd door la Coordination rurale, de boerenvakbond die het meest tegenover de Franse regering staat, en het Syndicat des chefs d’entreprises de la pêche, bracht 150 tractoren en enkele tientallen vissers samen. Hun slogan: stop het “Dictaat van Brussel”.

Landbouw en visserij zijn “twee parallelle werelden die Brussel opoffert met zijn dictatuur die zijn bevolking niet langer beschermt, maar kruisigt“, kondigde Coördinatie rurale aan in een persbericht.

De demonstranten eisen dat er een einde komt aan de milieunormen en de Europese bureaucratie, en dat de hun inkomens stijgen.

Om soortgelijke redenen hadden de twee sectoren op 26 februari 2024 al een gezamenlijke demonstratie gehouden voor het kantoor van de Europese Commissie in Madrid, Spanje.

Te veel Europese normen

Europêche is van mening dat Europese vissers en boeren gedeelde zorgen hebben over de buitensporige Europese regelgeving die wordt opgelegd door zowel het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Een voorbeeld is het mariene actieplan, dat op 21 februari door de Europese Commissie werd aangekondigd om “mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen voor een duurzame en veerkrachtige visserij”.

Het plan stelt voor dat de lidstaten bodemvisserij tegen 2030 verbieden in beschermde mariene gebieden (MPA’s), om de zeebodem en ecosystemen te beschermen, wat tot kritiek in de sector leidt.

Net zoals vertegenwoordigers van landbouwvakbonden zoals Copa en Cogeca de “Farm to Fork” strategie de schuld geven van een daling van de landbouwopbrengsten (ongeveer 15%), waarschuwt de visserijsector voor een daling van de productie van visproducten met 25 procent als het plan van de Commissie wordt uitgevoerd.

De invoer van landbouwproducten in de EU neemt toe, waarschuwt de visserijsector, die benadrukt dat 70% van de in Europa geconsumeerde vis en schaal- en schelpdieren wordt geïmporteerd uit derde landen. Europêche is van mening dat beide sectoren hun concurrentievermogen moeten herwinnen in het licht van internationale concurrentie.

Spaanse vissers wijzen op hun beurt naar de invoer van vis uit Marokko, terwijl de verlenging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Koninkrijk, die om juridische redenen tijdelijk geblokkeerd is, in 2024 zou kunnen worden hervat. Dit is een kwestie die centraal staat in de eisen van de boeren.

We voeren dezelfde strijd als de vissers omdat de problemen hetzelfde zijn“, zei Jean-Louis Fenart, voorzitter van le Coordination rurale du Pas-de-Calais, op Europe 1 tijdens de demonstratie in Boulogne-sur-Mer.

Vier jaar geleden hadden we nog 80 vissersboten onder de 25 meter in Boulogne-sur-Mer, nu zijn dat er nog maar 15“, voegde hij eraan toe. “Ik denk dat het hetzelfde zal zijn voor de landbouw. Het zal hetzelfde zijn met familiale landbouw, het zal verdwijnen vanwege vrijhandel“, zei hij.

Versoepeling van de Green Deal en het GVB

Naast normen en vrijhandel sluiten vissers zich aan bij de boeren in hun wens om hun loon te zien stijgen en de brandstofbelastingen te zien dalen. Daarnaast zijn er problemen die specifiek zijn voor de visserijsector, zoals de gevolgen van de Brexit, waardoor beroepsvissers zijn beroofd van grote visserijgebieden in Europa. Een kwart van de Franse vangsten werd in Britse wateren gevangen.

De afgelopen weken heeft de Commissie vereenvoudigingsmaatregelen en afwijkingen van het GLB toegestaan aan landbouwers. De Europese visserijsector roept de EU-autoriteiten ook op “om de verschillende doelstellingen van de Green Deal van de EU en het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU opnieuw in evenwicht te brengen door het sociaaleconomische en de voedselzekerheid te versterken“, aldus Europêche.

Dit is in wezen wat de leden van het Europees Parlement hebben voorgesteld in een initiatiefverslag van 18 januari, waarin zij de Commissie en het GVB oproepen tot een nieuwe koers, met de nadruk op het concurrentievermogen van de vloot en het opheffen van bepaalde milieu verboden.

In het verslag wordt de volgende Commissie ook opgeroepen om een commissaris te benoemen die zich uitsluitend met visserij bezighoudt, aangezien de huidige commissaris ook de portefeuille Milieu heeft.

Bron: Euractiv