Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

350.000 jonge palingen uitgezet in Friese meren

2 min read

Afgelopen vrijdag zijn in Friesland 350.000 jonge palingen uitgezet. Foto DUPAN

Afgelopen vrijdag zijn in Friesland 350.000 jonge palingen uitgezet. Grote delen van de Friese meren, kanalen en vaarten zijn op die manier herbevolkt. Het ministerie van LNV en de Nederlandse sector leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de palingstand.

Vanuit heel Friesland kwamen beroepsvissers van netVISwerk naar Woudsend om een hoeveelheid jonge palingen op te halen, om ze daarna in de eigen watergebieden weer uit te zetten. Met de aanwas van in totaal 350.000 jongen, kreeg de palingstand in Friesland een flinke impuls.

Dat er zulke grote aantallen jonge palingen uitgezet kunnen worden is mogelijk door de enorme concentratie van glasaal (zo heet de jongste paling) aan de Franse kusten. De Europese kusten zijn ondoordringbaar zijn voor de jongen. Daarom wordt een deel van die glasaal overal in Europa uitgezet. De grote hoeveelheden in Frankrijk worden zo verdund en onbereikbare, gezonde opgroeigebieden herbevolkt. De overlevingskans van de jongen neemt daardoor toe. Het uitzetten is een van de maatregelen om het aantal paaiende volwassen palingen te vergroten en daarmee de kans op meer jongen. Sinds 2011, twee jaar na de start van de uitzettingen als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan, is de daling van het aantal jonge palingen aan de Europese kusten gestopt en omgezet naar een voorzichtig positieve trend.

Dit voorjaar zijn op diverse plaatsen jonge palingen uitgezet. Bij elkaar opgeteld is de natuur met zo’n 2,5 miljoen jonge palingen versterkt. De geschikte gebieden voor deze herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. De jonge palingen kunnen daar goed opgroeien en eenmaal volwassen van daaruit onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee te paaien en voor nageslacht te zorgen.

De uitzet in Woudsend werd opgeluisterd door de De Korneliske Ykes II, een exacte replica van een historische Palingaak. Het schip, wiens voorbeeld in de vorige eeuw al paling vanuit Friesland naar Londen bracht, bood een prachtige uitkijk op de tewaterlating van de vele duizenden krioelende jonge palinkjes.

Verantwoording

De jonge paling die is uitgezet, wordt pootaal genoemd. De oorspronkelijke glasaal uit Frankrijk is in een Nederlandse kwekerij enkele maanden aangesterkt om de overlevingskans te vergroten.  De glasaal valt onder het Franse glasaalquotum en is SEG-gecertificeerd. De uitzet is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal (volwassen palingen) te verhogen, conform de doelstellingen uit de Europese Aalverordening en de nationale implementatie daarvan via het Nederlandse Aalherstelplan.

Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN