Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Intensieve samenwerking pelagische sector en Wageningen Marine Research

2 min read

Op 1 juni ondertekenden de Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) en Wageningen Marine Research een overeenkomst die de huidige onderzoekssamenwerking nog verder intensiveert.

De nieuwe overeenkomst focust op het gezamenlijk uitvoeren van strategisch onderzoek naar de duurzame visserij van pelagische visbestanden, zoals haring, makreel en blauwe wijting. Binnen deze samenwerking zullen we data die aan boord van de vloot verzameld zijn, samen met gegevens uit wettelijke bemonsteringprogramma’s, gezamenlijk gebruiken om onder meer nauwkeurigere schattingen van de visbestanden te maken.

Deze overeenkomst benadrukt de gedeelde toewijding van beide partijen om op de lange termijn samen te werken aan de verbetering van het beheer van visbestanden, evenals de ontwikkeling van een ecosysteemgerichte benadering van visserijbeheer. In de nieuwe samenwerking versterken de partijen elkaar nog meer als sparringpartners, waardoor kennis van de zee ook beter haar weg vindt naar het onderzoek. Ook zullen beide organisaties intensiever samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het gebruik van akoestische meetapparatuur in visonderzoek.

Namens de PFA geeft Chief Science Officer Niels Hintzen aan erg enthousiast te zijn met deze nieuwe overeenkomst: “Met deze stap kunnen we de gegevens van onze zelfbemonstering veel effectiever inzetten voor bestandsbeheer in internationale fora, zoals ICES. Een goede samenwerking met Wageningen Marine Research is hiervoor cruciaal, omdat het onderzoeksinstituut op dit terrein al decennia actief is. We kunnen nu veel effectiever alle verschillende bemonsteringen voorleggen, en beter beoordelen wat deze ons vertellen over de visstand en visserijdruk. Juist ook omdat er op jaarbasis honderdduizenden extra metingen beschikbaar komen.”

Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research, is eveneens blij met de nieuwe intensieve samenwerking tussen de wetenschap en de praktijk: “Betrokkenheid van de visserij bij bestandsbeheer is van groot belang: voor betere informatie, voor het delen van informatie, voor beter begrip van de bestanden, en ook voor beter begrip van elkaar. Samen kom je heel veel verder. Deze overeenkomst laat zien dat de partijen dit inzien, hun verantwoordelijkheid nemen en samen een wezenlijk verschil willen maken.”

Sieto Verver, Hoofd Centrum voor Visserij Onderzoek, benadrukt het belang van data vanaf zee: “De jarenlange samenwerking tussen het instituut en de visserijsector, zowel projectmatig als vanuit EU-verplichtingen, wordt met deze overeenkomst versterkt. Dit biedt kansen voor nauwkeurigere gegevens over de visbestanden. Bestaande verplichtingen, zoals waarnemers op zee en het verzamelen van biologische gegevens, blijven onafhankelijk en in goede samenwerking met de schepen doorgaan. Deze gegevens worden aangevuld met extra metingen, wat het vloot brede inzicht vergroot.”

Persbericht zaterdag 8 juni 2024