Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Negatief advies: Eet geen vis uit het Twentekanaal

2 min read

Advies: Eet geen vis uit het Twentekanaal.

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo.

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Concentraties HCH in het Twentekanaal

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg geen vis uit het Twentekanaal te eten. In het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo zijn verhoogde concentraties HCH gemeten. HCH komt in lagere concentraties al langer voor in het Twentekanaal vanwege bekende bodemverontreinigingen. Er is nu echter sprake van een verhoogde concentratie.

De verontreinigingen bereiken het Twentekanaal via het grondwater. Er is onder meer al langer een verontreiniging bekend op het voormalige AkzoNobel terrein in de gemeente Hengelo. HCH is ontstaan tijdens de productie van Lindaan. Lindaan is een bestrijdingsmiddel dat van 1948 tot 1952 is geproduceerd in een voormalige fabriek van Stork. Het bedrijfsterrein van Stork is in 1954 door AkzoNobel overgenomen.

Water gerelateerde activiteiten Twentekanaal

Drinkwaterbedrijf Vitens pompt geen oppervlaktewater op uit het Twentekanaal voor de drinkwatervoorziening. Iedereen in de regio kan dus schoon en gezond drinkwater blijven gebruiken. Om het watersysteem in drogere perioden op peil te houden, kunnen de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen op een aantal locaties waterinlaten vanuit het Twentekanaal.

Gezien de gevallen neerslag en de weersvoorspellingen is de verwachting dat er de komende weken geen water ingelaten hoeft te worden. Recreatieve water gerelateerde activiteiten, zoals roeien, kunnen gewoon doorgaan. Zwemmen was en is ter plaatse niet toegestaan.

Onderzoek en monitoring

HCH wordt relatief eenvoudig opgenomen door vis en opgeslagen in met name het vet van de vis. Daarom wordt de concentratie van HCH in vis onderzocht om te bepalen wanneer het negatieve advies weer kan worden ingetrokken.

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo zoeken samen naar de oorzaak van de verhoging en bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de verhoogde concentraties terug te dringen.

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo monitoren, net zoals de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel en drinkwaterbedrijf Vitens de concentratie van HCH in het water en omliggende beken. Om de mate van verontreiniging te monitoren heeft Rijkswaterstaat extra meetpunten in het Twentekanaal geplaatst en monitort twee wekelijks in plaats van vierwekelijks de HCH-concentratie in het water.

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo