Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Overweldigende steun van Schotten voor visserijsector

2 min read

Het in aanbouw zijnde Schots windmolenpark Seaway7

Uit een nieuwe peiling in opdracht van de Scottish Fishermen’s Federation (SFF) blijkt dat 19 op de 20 (95,7%) van de Schotten het belangrijk vindt dat het Verenigd Koninkrijk de controle over hun visserij behoud.

Uit de peiling, uitgevoerd door Opinion Matters, blijkt ook dat 91% het ermee eens is dat visserij een essentieel onderdeel is van de Britse economie. Bovendien is 89.7% van de mensen het erover eens dat in het VK geproduceerd voedsel net zo belangrijk is als in het VK geproduceerde energie.

Bovendien is 93,3% van de Schotten van mening dat de Britse vissersvloot voorrang moeten krijgen in Britse wateren. Negen op de 10 (87,5%) zijn het erover eens dat de Schotse visserij een waardevolle bron van gezonde eiwitten is.

De bevindingen komen te midden van toenemende druk van enorme offshore hernieuwbare energieprojecten, die op traditionele visgronden worden gepland.

Deze kwesties worden vandaag in Edinburgh besproken door een verkiezingspanel met Kate Forbes, Rhoda Grant, Rachael Hamilton en Alastair Carmichael tijdens een evenement georganiseerd door de SFF in samenwerking met The Times Scotland.

Elspeth Macdonald, Chief Executive van de Scottish Fishermen’s Federation, zei: “De resultaten van de opiniepeiling rechtvaardigen de bewering van de visserijsector dat het volbouwen van de zee met gigantische windmolenparken zonder enige aandacht voor voedselproductie volledig contraproductief is. Visserij is een van de koolstof armste vormen van voedselproductie die er bestaat en door het verdringen van de visserij zijn er gewoon meer koolstof intensieve alternatieven nodig. Het is duidelijk dat hernieuwbare energie op grotere schaal nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, maar zelfgeproduceerd klimaatslim voedsel maakt ook deel uit van de oplossing om net zero te bereiken.”

De industrialisering van onze zeeën met hernieuwbare offshore-energiebronnen mag niet ten koste gaan van onze visserij als we niet alleen voldoende energie willen produceren, maar ook voldoende voedsel willen produceren“.

Zoals het publiek duidelijk erkent, moet er een aanzienlijke mentaliteitsverandering plaatsvinden bij zowel de overheid als de ontwikkelaars voordat het te laat is en vissers failliet gaan. We gaan onze beste landbouwgrond ook niet bedekken met zonnepanelen. Dus waarom zouden we onze beste visgronden vol zeten met enorme windmolenparken?”

De Schotse regering besloot in de zomer van 2023 haar plannen om de visserij in maximaal 10% van de Schotse wateren te verbieden, op te schorten. De dreiging van extra beschermingszones die aan de industrie worden opgelegd, blijft echter bestaan. In combinatie met de komst van kolossale offshore projecten voor hernieuwbare energie, worden vissers van hun traditionele visgronden verdreven.

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze “ruimtelijke druk” het potentieel heeft om tegen 2050 meer dan de helft van de Schotse wateren te sluiten voor de visserij. Zelfs als het slechtste scenario niet word gerealiseerd, zal tegen die tijd waarschijnlijk een gebied van 213.000 km² (46% van de Schotse wateren) verloren gaan, waardoor het voortbestaan van visserijbedrijven wordt bedreigd en kustgemeenschappen ernstige schade worden toegebracht. Het grootste deel van dit gebied zal waarschijnlijk al in 2030 verloren zijn gegaan voor de visserij.

Lees hier het complete bericht op de website van de SFF