Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Rapport over experimenten met passieve visserij in windmolenpark

2 min read

In 2023 zijn er in kavel I en II van windenergiegebied Borssele experimenten met verschillende vormen van passieve visserij uitgevoerd.

In 2023 zijn er in kavel I en II van windenergiegebied Borssele experimenten met verschillende vormen van passieve visserij uitgevoerd. De experimenten zijn inmiddels afgerond en de resultaten ervan zijn gepubliceerd in het rapport ‘Exploring co-use of offshore wind farms by passive fisheries in Borssele wind farm, the Netherlands’.

Het rapport gaat in op de kansen en uitdagingen op het gebied van passief vissen binnen windparken op zee, zowel als het gaat om operationele zaken, veiligheid, visserijtechnieken en economische haalbaarheid, als om ecologische aspecten. Een van de uitkomsten is dat op basis van het beperkte aantal testdagen passieve visserij binnen windparken technologisch haalbaar en veilig lijkt, maar dat deze vorm van visserij de huidige visserij economisch wel kan aanvullen, maar niet kan vervangen.

Nader onderzoek

Omdat er in 2023 wegens (weers)omstandigheden minder testdagen met het passieve vistuig staandwant konden worden uitgevoerd, worden er op dit moment aanvullende testen met staandwant uitgevoerd. Die vinden plaats in zowel windenergiegebied Borssele als Hollandse Kust (zuid). De resultaten hiervan worden halverwege 2025 verwacht. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor actieve visserij binnen windparken verkend, rekening houdend met ecologische kaders en ander gebruik.

Meer info

De experimenten werden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (voorheen LNV) door Wageningen Marine Research, in samenwerking met Wageningen Economic Research en MARIN, en in nauwe samenwerking met een groep betrokken vissers. Bron: Noordzeeloket.

Het rapport is te vinden op het Noordzeeloket:

Exploring co-use of offshore wind farms by passive fisheries in Borssele wind farm, the Netherlands (pdf, 6.8 MB)