Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Herstel natuurwaarden Haringvliet ook belangrijk voor paling

3 min read

Deze week werd bekend dat de Postcodeloterij een groot bedrag (13,5 miljoen Euro) schenkt aan een zestal natuurorganisaties. Dit geld krijgen deze organisaties om de natuurwaarden van het Haringvliet te verbeteren.

De coalitie van organisaties achter Natuurherstel Haringvliet acht de terugkeer van de brakke delta als “een noodzakelijk zetje de natuur in het gebied te herstellen”. Omdat paling zich voortplant in de oceaan zal ook de jonge paling (glasaal) straks profiteren van het herstel van deze delta omdat met de migratie van vissen tussen de zoute zee en het zoete water sterk verbeterd met het openen van de Haringvlietdam.

Helaas ging Wereld Natuur Fonds baas Johan van der Gronden weer eens hopeloos in de fout met zijn verhaal over paling. Bij herhaling blijven WNF-ers roepen dat de paling net zo bedreigd is als de panda. Het is niet de eerste keer dat bij natuurorganisaties werkzame personen deze fout maken. Er zijn meer organisaties die de Rode Lijst van IUCN misbruiken, zo ook de VisWijzer, Goede Vis op de Kaart, Goede Vis inkoopgids, Good Fish guide en de Good Fish Foundation.

Deze organisaties zijn allemaal gelieerd aan Stichting De Noordzee, het is het bolwerk waar Christien Absil en Margreet van Vilsteren al bijna tien jaar een ware hetze tegen de consumptie van paling voeren. Ook deze dames misbruiken de Rode Lijst van IUCN om de paling als consumptievis in het rood te zetten op hun VISwijzer met het dwingende advies aan retailers om deze vis niet te verkopen.

IUCN stelt in haar eigen gebruiksvoorwaarden heel duidelijk dat een goed gereguleerde handel, onder strikte voorwaarden beheerste consumptie, van in de rode lijst opgenomen soorten bij kan dragen tot het behoud, instandhouding en herstel van de in die lijst opgenomen soorten. Ook stelt IUCN dat goed gereguleerde handel belangrijk kan zijn voor het levensonderhoud van mensen. Wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker besteedde daar eerder aandacht aan in een blog waar hij IUCN Biodiversity Officer Kevin Smith om commentaar op het misbruik van de IUCN lijst vroeg.

Hopelijk verandert het inzicht van de natuurorganisaties die paling nog steeds vergelijken met de panda en komt men tot de conclusie dat men daar beter mee kan stoppen. Wij leven in een land, waar natuurorganisaties als WNF en De Noordzee vooral met de eigen toko bezig zijn en andere organisaties de tent uit pesten om vooral zelf vooraan in de rij te staan als er geld wordt uitgedeeld. Hier willen wij het nut van natuurorganisaties zeker niet in twijfel willen trekken. De benadering van het palingdossier verschilt sterk per natuurorganisatie.

De Nederlandse vereniging Kust en Zee, de Nederlandse afdeling van de Coastal & Sea Union, is een voorbeeld voor andere natuurorganisaties als het om People, Planet, Profit gaat. Anno 2015 is bij het publiek veel goodwill voor een duurzame oogstbenadering van natuur. Dat is de leidraad van IUCN welke in Nederland door Kust & Zee en elders in Europa door veel natuurorganisaties gedragen wordt. Het zou het de Nederlandse natuurorganisaties als WNF en Stichting De Noordzee sieren wanneer zij met wetenschappelijk werkende mensen van DUPAN zouden samenwerken aan het opheffen van nog veel meer vismigratie barrières. Juist nu waar de overheid op dit punt achterblijft door de aanpak van knelpunten uit te stellen tot 2027.

Er is absoluut geen enkele reden om elkaar vliegen af te vangen, temeer omdat natuurorganisaties als het WNF en de palingsector een gemeenschappelijk doelen hebben: vrije migratie, duurzaam beheer en herstel van de palingstand in Nederland.

[Persbericht Nevepaling, Limmen, 30 januari 2015]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *