Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De grote kater komt later..

5 min read

Ik wil nog eens ingaan op de discard ban. Deze is ingesteld op een zeer gezond wordende zee ,en dit is eigenlijk niet te begrijpen en uit te leggen want met deze ban word de zee met al het leven erin en er boven een zware slag toegebracht.

Door: Wubbo Pasterkamp UK-145

Maar dit is een onderdeel van een zeer gevaarlijk spel en word niet alleen gespeeld door corrupte overheden die alleen in eigen belang handelen en zo hun stem in Brussel brengen, maar ook door een grote groep wetenschappers, NGO s en zogenaamde beschermers van de zee die hoofdzakelijk worden gefinancierd door het grote groene apparaat van de groene maffia, ook de grote loterijen in Nederland dragen hun steentje hier aan bij.

Er zijn zelfs organisatie bij die iedereen die iets met de zee op heeft in een snel cursus van 2 weken iemand voor ‘visserij inspecteur’ kan laten slagen. Deze snelgroeiende organisaties winnen wereld wijd terrein door misleidende campagnes. Dit komt voornamelijk omdat de campagnes altijd wel iets van waarheid bevatten, waardoor het verhaal gemakkelijk als waar word overgenomen. Al deze mensen / groepen hebben zeer goed betaalde lobbyisten in Brussel zitten waar beleid gemaakt word.

Het gaat hier om geld en eigenbelang om met dubbele agenda’s de levensvatbaarheid van diverse stichtingen of Ngo’s te creëren en te behouden. De discardban is een onderdeel van een spel waar de visserij in is geduwd met alleen één bekende verliezer namelijk de praktijk vissers.

Dit staat en stond al vast voordat het spel werd ingevoerd, ik zal eens uit de doeken doen waarom ik dit weet of denk. Enkele jaren terug heb ik een hartstikke mooie cursus gevolgd welke werd begeleid door Prosea, ik raad een ieder aan om deze cursus (als deze nog bestaat) te volgen.

De grote leidraad van deze cursus was People Planet Profit (PPP), hier draait het in het nieuwe gevaarlijke spel ook voornamelijk om. Ik heb hier ook geleerd hoe het één en ander te werk gaat in de wereld van de wetenschap en van beleid makers en hoe grote organisaties worden bestuurd.

Het meeste wat me is bijgebleven en mij heeft bezig gehouden is dat wetenschap is gebaseerd op aannames en niet op feiten, ze doen duizend en één verwijzingen naar andere wetenschappers en boekwerken en studies welke allemaal zijn gebaseerd op halve feiten aannames schattingen en allerlei gissingen.

Wij weten allemaal hoe ze het voor elkaar hebben gekregen dat er een schol box kwam en dat deze nooit meer weggaat ondanks het grote ongelijk wat ze hebben gehad. Dit was voor hun een test hoe ze het spel moesten spelen en hoe ze dit politiek moesten beïnvloeden. Dit werd het begin van hun spel, zeg maar het speelbord. Daarom bestaat het spel wat er gespeeld word alleen maar uit aanvallen en de visser moet de bewijzen leveren.

De eerste aanval:

We hebben allemaal kunnen volgen hoe het met de schol ging , en waar de praktijk vissers zelf moesten aan tonen hoe het er voor stond met de schol en later hun gelijk hebben gehaald en waar de wetenschap hun ongelijk moest toegeven ook al was dit niet van harte.

Dit was een zware klap voor veel organisaties die liever het tegen tegenovergestelde hadden gezien. Tussen door een spelde prik over te veel energie gebruik ,waarop de visser weer een antwoord had

De tweede aanval:

De aanval in het spel gaat verder door beschermende gebieden in te stellen in gebieden op de Doggersbank, het Friese front, de Claever bank, en de Nederlandse kustzone op de Noordzee. En andere vormen van gebieds- sluitingen met allerlei regels wat onder de vissers verdeeldheid zou moeten brengen. Ook hierop moest de praktijk visser weer in de tegen aanval. Tussen door ook nog de mooi gemaskeerde RTC (Real Time Closure) gebieden die van geen kant deugen maar door onze overheid als koek word geslikt.

De derde aanval:

Het instellen van keurmerken als MSC,  Friends of the sea en ga zo maar door, ook hier hebben op de achtergrond de groenen een grote lepel in de pap. De visserij moet hier ook weer alle zeilen bijzetten willen ze deze aanval afslaan. De groene maffia kreeg ondertussen door dat er hoger moest worden ingezet en een slim doortrapt plan werd bedacht namelijk de Discardban.

De vierde aanval is ingezet:

Alles wat een visserman heeft gedaan door innovaties op zee, o.a. verbeteringen om de vangst zo vlug mogelijk weer van boord te krijgen – net voorzieningen om vis te laten ontsnappen, quota beheer, zeedagen noem maar op het was allemaal voor NIKS.

De Discardban word door wetenschappers ingezet als laatste redmiddel waarbij de verliezer al vast staat. Ze hebben het zo gebracht in Brussel: “We weten niet hoe het er voor staat in de zee met de vis en de hoeveelheden vissterfte weten we ook niet precies en wat er word gediscard weten we al helemaal niet”.

Door 4 jaar dit spel te spelen krijgen we er meer zicht op laten ze dan weten, maar dit is nu juist het duivelse in het spel wat nu word gespeeld. Bij te weinig discards gaan ze zeggen: “Zie je wel, de natuurlijke vissterfte is veel hoger dan onze schattingen tot nu toe waren’’. Waardoor de visquota vervolgens naar beneden gaan.

Als er teveel discards binnen worden gebracht worden wij door dezelfde wetenschappers publiekelijk aan de schandpaal gespijkerd want dan moorden we de visstand uit, en krijgen vervolgens de publieke opinie tegen ons, met als resultaat weer meer regels, quota kortingen enz.

En reken maar dat de groene maffia hier boven op zit en met grote ogen zit te kijken welke zet de praktijk visser gaat doen voor lijf behoud en om de toekomst van onze jonge vissers veilig te stellen.

Ik schrijf dit omdat er vele zijn die zeggen waar maak je je druk om hier gaan we ook mee leren omgaan, dit is ook waar want de visser vind meestal wel een oplossing. Maar ga hier in elk geval wel over nadenken en bedenk samen een meesterlijke zet om het gevaar te weren.

Groet Wubbo Pasterkamp UK-145

Schrijver is schipper eigenaar van de UK145

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *