Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Overeenstemming EU en Noorwegen over blauwe wijting

3 min read

Noorse visserij op Blauwe wijting

BERGEN/RIJSWIJK – De Noren krijgen procentueel minder blauwe wijting van de EU, de hoeveelheid blauwe wijting die EU-vissers mogen vangen in 2017 ligt aanzienlijk hoger dan in 2016. ‘Acceptabel’.

Vorig jaar lukte het niet, maar dit jaar was alle partijen er veel aan gelegen dat tijdig overeenstemming zou worden bereikt tussen Noorwegen en de EU over de verdeling van blauwe wijting en Atlanto Scandic haring. Blauwe wijting is een zeer belangrijke soort voor de pelagische industrie. Daarnaast vormt de blauwe wijting traditioneel ‘betaalmiddel’ om Noorse vis terug te krijgen in de zogeheten ‘balans’, de jaarlijkse uitruil van quota tussen de EU en Noorwegen. De arctische kabeljauw van Noorwegen, die vooral ten goede komt aan Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en het VK, wordt ‘gekocht’ met blauwe wijting van de EU.

Voor 2017 was al in oktober tussen alle kuststaten afgesproken dat het ICES-advies zou worden gevolgd. Dit betekent dat de TAC blauwe wijting aanzienlijk omhoog gaat, naar 1,34 miljoen ton. Vervolgens gingen de EU en Noorwegen verder met bilaterale besprekingen over het vaststellen van de aandelen van beide partijen in de TAC. Overeengekomen werd dat de EU 45 procent van de TAC neemt en Noorwegen op zijn ‘traditionele’ aandeel van 26 procent blijft. Het hogere aandeel voor de EU komt rechtsreeks voort uit het gegeven (aangetoond in NEAFC-rapporten) dat blauwe wijting vooral in EU-wateren aanwezig is.

Dit hogere aandeel betekent dat de EU volgend jaar 555.000 ton blauwe wijting ter beschikking heeft. Dit jaar was dat 321.000 ton. Van de 555.000 ton gaat vervolgens 110.000 ton naar Noorwegen als onderdeel van de balans. Vorig jaar was dat 75.000 ton.

Voor de AS-haring hebben de kuststaten ingestemd met een verdubbeling van de TAC voor 2017 conform het ICES-advies. Hiervan heeft de EU 6,5 procent en Noorwegen heeft aangegeven zijn aandeel van 61 procent voor 2017 te verhogen naar 67 procent. De EU-schepen hebben voor 90 procent van het EU-aandeel voor deze haring toegang tot de Noorse wateren.

De Noren mogen in 2017 68 procent van hun blauwe wijting vangen in EU-wateren. Dit jaar was dit nog 61 procent. Direct na afloop van de onderhandelingen liet de Scottish Fishermen’s Federation via een persbericht weten ‘extreem teleurgesteld’ te zijn in de uitkomst. Niet alleen in de transfer van 110.000 ton blauwe wijting naar Noorwegen, maar vooral over deze verhoogde toegang van de Noorse vissers tot Britse wateren.

Tegenstem

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de Pelagic Freezer trawler Association (PFA) gaat niet mee in die teleurstelling en verontwaardiging. ,,In het licht van het geheel vind ik deze 110.000 ton acceptabel. We hebben nu wederom 45 procent aanspraak genomen op de blauwe wijting-TAC in een wederzijds akkoord met de Noren, zonder dat zij hun aandeel verhoogden. De 110.000 ton van de transfer betekent iets minder dan 20 procent van de voor de EU beschikbare hoeveelheid, terwijl de 75.000 ton van vorig jaar meer dan 23 procent was. Dat is dus een ontwikkeling in de goede richting.’’

Wat Van Balsfoort wel opviel was dat binnen het VK als geheel de tegenstem vooral werd bepaald door de opstelling van Schotland. ,,Dit lijkt een verandering in de ‘power balance’ te zijn binnen het VK, die ongetwijfeld te maken heeft met Brexit. Je ziet dus dat Brexit ook hier zijn schaduw vooruitwerpt.’’

De pelagische voorman wil nog graag zijn complimenten uitspreken voor de nieuwe EU-onderhandelaar sinds september voor deze onderhandelingen tussen de kuststaten: de Nederlander Joost Paardekooper, voorheen werkzaam bij Directie Visserij in Den Haag. ,,Hij heeft het erg goed gedaan, schept een goede sfeer en komt tot resultaten binnen redelijke termijnen’’, aldus Van Balsfoort. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Video: Noorse visserij op Blauwe wijting 2016, Gepubliceerd op 18 mrt. 2016 door Eldar Ove Voldsund

https://youtu.be/duGMZYwRJzk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *