Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Reders verbaasd over aanvallen groene ngo’s

2 min read

Vriestrawlers vissen op de oceaan op pelagische vis bestanden voor menselijke consumptie

Destructief of duurzaam? Dat was de vraag op de hoorzitting in het Europarlement afgelopen maandag over ‘supertrawlers’. De pelagische sector wil dat het ‘framen’ (‘groot = slecht’) stopt.

Het Europarlement wilde op de hoorzitting de meningen horen van de pelagische industrie, de kleinschalige visserij (waarvoor de Ier Brian O’Riordan van LIFE het woord voerde), de groene ngo’s (waaronder Greenpeace) en de wetenschap. Voorzitter was Alain Cadec (de voorzitter van het Visserijcomité van het Europarlement).

,,Dat er anno 2017 nog een hoorzitting moet komen over de vraag of ‘supertrawlers’ destructief of duurzaam zijn!’’ PFA-voorzitter Gerard van Balsfoort (tevens vicevoorzitter Europeche) toont zich oprecht verbaasd. De grote vriestrawlers, het onderwerp van de hoorzitting afgelopen maandag in het Europarlement, hebben immers de laatste decennia bewezen duurzaam te kunnen opereren.

De vriestrawlers en grote tankboten vissen voor menselijke consumptie op giga-bestanden, met zeer weinig bijvangst, en er wordt goed samengewerkt met wetenschappers, de overheid en andere stakeholders, inclusief milieuorganisaties. De visserijen op de belangrijkste pelagische bestanden zijn al jaren MSC-gecertificeerd. Pelagische vis heeft de laagste carbon footprint. De grootte van de schepen maakt niet uit voor de duurzaamheidsvraag.

Die grootte is niet alleen noodzakelijk om de grote pelagische bestanden te kunnen exploiteren en tegen zeer redelijke prijzen op de wereldmarkt af te zetten, maar ook noodzakelijk omdat kleinschalige visserij alleen dicht op de kust kan vissen, waar de pelagische bestanden zich meestal niet ophouden, maakte Van Balsfoort duidelijk. Mits er sprake is van goed beheer hoeft kleinschalig en grootschalig elkaar niet te bijten.

In de presentaties van LIFE en Greenpeace en de daaropvolgende interventies van een aantal Europarlementatiërs vielen tot verbazing van Van Balsfoort de ongenuanceerde en niet- of half-onderbouwde beweringen op. LIFE heeft geen goed woord over voor de ‘supertrawlers’ en Pavel Klinckhamers van Greenpeace haalde wat Van Balsfoort betreft vooral veel ouwe koeien uit de sloot. ,,De aanvallen vanuit de ngo’s en LIFE en de vragen van de aanwezige parlementariërs waren bijna allemaal aan onze vloot gericht. Dat gaf mij nog wel de gelegenheid de kritiek te pareren en nogmaals onze manier van vissen uiteen te zetten. Stop met de ‘framing’ van onze trawlers.’’

Europarlementariër Annie Schreijer is overtuigd en steunde de sector met een tweet: ,,‘Supertrawlers’ zijn efficiënter en milieuvriendelijker. Hoorzitting commissie Visserij met goed betoog van Gerard van Balsfoort.’’ [Bron: Visserinieuws.nl]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *