Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Meeste pelagische TAC’s omhoog

2 min read

Tevredenheid overheerst bij de pelagische sector over de uitkomsten van de Decemberraad. Voor vrijwel alle bestanden zijn de visserijmogelijkheden verruimd. De TAC-verlaging bij de makreel strookt echter niet met wat de vissers zelf op zee zien.

Voor het commercieel belangrijkste pelagische bestand, de makreel, gaat de TAC met 20 procent fors omlaag. De TAC Atlanto Scandic haring, waarin Nederland een klein aandeel heeft, gaat met 35 procent omlaag naar 435.000 ton. Voor de rest van de bestanden is tot verhogingen van TAC’s overeengekomen. Zo gaat de TAC van de Noordzeeharing met 25 procent omhoog naar 600.588 ton. Per lidstaat varieert de toename vanwege de Noordzeeharing-toekenningsformule. Voor Nederland komt de toename uit op 20 procent.

Van blauwe wijting mag 4 procent meer gevangen worden. Het aandeel van de EU in de TAC bedraagt 401.363 ton. Voor het grootste horsmakreelbestand (westelijke wateren) is een toename met 21 procent overeengekomen. Het EU-aandeel in deze TAC is 99.476 ton. Voor zilversmelt (ook wel grote zilvervis genoemd) in de Noordzee en westelijke wateren kunnen de TAC’s omhoog met 20 procent tot respectievelijk 1.234 ton en 4.661 ton.

PFA-voorzitter Gerard van Balsfoort is, afgezien van de makreel, tevreden als hij puur naar de cijfers kijkt. ,,De uitkomsten van een flinke ronde aan onderhandelingen; het kuststaten-overleg, de bilaterale onderhandelingen met Noorwegen en de Faeröer en uiteraard de Decemberraad.’’

Wat hem wel zorgen baart is dat bij ICES dit jaar de adviezen weer wat onvoorspelbaarder zijn geworden. ,,Als je bijvoorbeeld het makreeladvies en het horsmakreel-advies naast elkaar zet, dan begrijp je niet dat de ene substantieel naar beneden gaat en de andere behoorlijk omhoog. Terwijl er op zee al jaren een ander beeld door de schippers wordt gezien en ervaren. Het geeft aan dat we onze inspanningen om zelf bij te dragen aan het wetenschappelijk proces door bijvoorbeeld datacollectie en dergelijke moeten intensiveren.’’

Betrokkenheid

Van Balsfoort, zoals altijd aanwezig bij de Decemberraad, is zeer te spreken over de open communicatielijn die er in Brussel was tussen de minister en haar equipe en de stakeholders, inclusief de visserijsector. ,,Ze kwam vanochtend om 8 uur zelf nog even het eindresultaat toelichten. Dat wordt door ons gezien als een teken van grote betrokkenheid met de visserijsector en met verantwoord beheer in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.’’ [Bron: Visserijnieuws.nl]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *