Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Greenpeace valt in herhaling

2 min read

Greenpeace stenendump In 2009 in het Kattegat

Recent dumpte de Britse afdeling van Greenpeace (GP) weer stenen op Engelse beschermde gebieden. Met deze vorm van eco-terrorisme profileert GP zich weer nadrukkelijke als actiegroep in plaats van als gesprekspartner aan tafel. Met onze Europese collega’s overlegde VisNed hoe hierop te reageren.

Greenpeace plaatst zich buiten de democratische orde. In het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn beschermde gebieden aangewezen en daarvoor worden beschermingsplannen vastgesteld.

Die zijn in procedure en daar is inspraak op mogelijk, dus Greenpeace kan net als ieder ander gewoon het inspraakproces volgen. De actie van Greenpeace is dus puur aandachttrekkerij en daar moeten we niet aan meewerken.

Voor het gebied bij Brighton heeft het VK vastgesteld dat in dit gebied bodemvisserij kan plaats vinden, omdat het beschermde gebied dat kan hebben. Dat staat in een officieel document uit 2016.

Die stenen komen van nature niet in dit deel van het Kanaal voor, net zoals dat op de Doggersbank het geval is. Bovendien is het opblazen van natuursteen in een groeve om die in zee te dumpen wel een heel aparte interpretatie van het begrip natuurbescherming.

VisNed heeft besloten om geen aangifte tegen Greenpeace te doen. De vorige keer dat we dat deden, in september 2020, bij de keiendump op de Doggersbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) aangegeven dat ze niet tot vervolging zullen over gaan.

Dat ging om de acties in het Britse deel van de Noordzee die werden uitgevoerd door de Britse Greenpeace organisatie wat volgens het OM geen strafbaar feit in Nederland oplevert.

Dat maakt die acties in onze visie niet minder laakbaar. Terecht wordt door een aantal Nederlandse politieke partijen gesteld dat Greenpeace zich met deze acties buiten het democratische besluitvormingsproces plaatst. Dat is ook de mening van VisNed.

Toen dit soort acties eerder in Zweden, Denemarken en Duitsland plaats vonden, was ervan uit die overheden een vergelijkbare reactie. We spraken met onze buitenlandse collega’s af dat de meest effectieve tegenactie het doodzwijgen van de activiteiten is.

Daarom reageren we ook niet meer op de drogredenen in brieven van Greenpeace om hun ondemocratisch en gevaarlijk handelen te rechtvaardigen. [Nieuwsbericht VisNed 04 maart 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *