Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

6.1 miljard Euro voor duurzame visserij en behoud van visserijgemeenschappen

3 min read

Visserscheepje in Arguineguin, Spanje. Foto: Filip Cordenier

Het Europees Parlement keurde het visserijfonds voor de periode 2021-2027 goed, dat bijdraagt aan de blauwe economie, het beschermen van de biodiversiteit en het internationaal beheer van oceanen.

Het nieuw Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF), dat dinsdag werd aangenomen, spoort de lidstaten aan om meer te investeren in het concurrentievermogen van de visserij- en aquacultuursector.

Ook zal het fonds helpen om de duurzame blauwe economie te ontwikkelen en nieuwe markten en technologieën bevorderen. Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit hoort ook tot de prioriteiten van het fonds. Minstens 15 % van de nationale enveloppen moet worden besteed aan acties die visserijcontrole en gegevensverzameling bevorderen, en voor het tegengaan van illegale en ongereglementeerde visserij.

Specifieke maatregelen voor kleinschalige kustvisserij en ultraperifere gebieden

Op verzoek van het Parlement moeten lidstaten ook rekening houden met de belangen van de kleinschalige kustvisserij en omschrijven wat ze van plan zijn om deze sector verder te laten ontwikkelen.

De beperkingen waar ultraperifere regio’s tegenaan lopen worden ook onderkend in het nieuwe fonds, door het blijvend compenseren van de extra kosten die deze regio’s hebben als gevolg van hun verafgelegen locatie.

Om jonge mensen aan te trekken voor de visserijsector, waar de gemiddelde leeftijd van werknemers hoger dan 50 is, kan het nieuwe EMFAF het eerste vaartuig of gedeeld eigenaarschap daarvan (van ministens 33%) financieren voor vissers onder de 40 jaar die minimaal 5 jaar ervaring hebben of een gelijkwaardige beroepsopleiding hebben gevolgd.

Andere belangrijke onderdelen:

– Vissers die tijdelijk moeten stoppen met werken om te voldoen aan bepaalde instandhoudingsmaatregelen, zullen worden gecompenseerd.

– Degenen die een vaartuig moeten laten slopen of buiten gebruik stellen als hun activiteiten definitief stoppen, zullen steun krijgen.

– Uitrusting die nodig is om te voldoen aan aanlandverplichtingen en visserijcontrolevoorschriften, zoals volgsystemen en elektronische meldsystemen, zal worden gefinancierd.

Acties die met het EMFAF worden gefinancierd mogen niet leiden tot een verhoging van de visserijcapaciteit. tenzij dit het rechtstreekse gevolg is van een toename van de brutotonnage voor het verbeteren van veiligheid, arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie.

Citaat
Rapporteur Gabriel Mato (EVP, ES) zei: “Het nieuwe EMFAF is onderhandeld op een moeilijk moment. De Europese vloot is belangrijke visgronden kwijtgeraakt door de Brexit, de visserijwaardeketen was verlamd als gevolg van de pandemie, en er was druk om een akkoord te bereiken in de WHO over visserijsubsidies. Daarnaast is de jonge generatie terughoudend om toe te treden tot het beroep, moeten CO2-emmissies worden teruggebracht om te voldoen aan de Green Deal en aan internationale verplichtingen, en stagneert de aquacultuurproductie, terwijl de sector floreert in derde landen. Dit fonds beoogt een bescheiden bijdrage te leveren aan het trotseren van deze uitdagingen.”

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de dag nadat deze verschijnt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De wetgeving zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

Achtergrond

Het Parlement en de Raad bereikten in december 2020 een akkoord over het nieuwe EMFAF, naar aanleiding van een voorstel dat in juni 2018 door de Commissie werd gepubliceerd. De duur van het programma is gelijkgetrokken met het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het vorige MFK-budget voor de periode tussen 2014 en 2020 bevatte 6,4 miljard EUR.

[Persbericht Europees Parlement 7 Juni 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *