Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Brief Jan Steven Korf UK 136 aan Greenpeace

2 min read

Met verbazing las ik de advertentie: Breaking news !!. Meer natuurbescherming in de Noordzee. Meer windmolens. Minder schadelijke visserij.

Ik ben er altijd van uit gegaan dat Greenpeace een ngo is ter bescherming van natuur en milieu. Dit wordt door het breaking news wel heel erg hard onderuitgehaald.

U zult zich natuurlijk af vragen wat er dan is misgegaan?

Ten eerste het nieuws MEER windmolens of windmolenparken in de Noordzee. Dat rijm ik echt niet met natuur en milieubescherming. Jullie hebben van die mooie groene schepen waarbij jullie regelmatig de Noordzee bevaren. Bent u soms ziende blind? Ziet u de horizonvervuiling niet? Constateert u niet welk een groot industrie gebied de Noordzee aan het worden is? Heeft u geen oog voor de vele werkschepen en onderhoudsschepen om deze gigantische windmolenparken mogelijk te maken? Leest u geen rapporten waarin wordt vermeld welke effecten deze giga parken hebben op stroming bodemberoering en bruinvis populaties? Weet u niet dat de wieken van de molens niet recyclebaar zijn? Weet u niet dat er voor elke molen backup energie moet zijn bij windstiltes? Weet u niet dat elke molen na 15 jaar een complete refit moet hebben?

Afgedankte wieken van windmolens worden begraven..

Ach men kan natuurlijk ook niet alles weten vooral niet als je blind bent geworden door de vele miljoenen die u kant op komen stromen door een deal met de energieleveranciers. Kortom Greenpeace heeft zijn groene zieltje verkocht aan het grote geld. Het idealisme zegeviert niet meer maar het grote geld regeert. Het is een black-page in de geschiedenis van Greenpeace.  Shame on you.

Ten tweede zou ik de schadelijke visserij voor het daglicht willen halen.

U zegt deze breaking deal samen met de visserij te hebben bereikt. Nu is de visserij al enige tijd uit het akkoord gestapt. De redenen daarvoor zal ik niet noemen maar zijn u wellicht bekent. Maar u geeft aan deze deal is tot stand gekomen met de visserij aan tafel en vervolgens spreekt u over schadelijke visserij. Dit staat dan toch haaks op de deal? Als je de medeonderhandelaar als schadelijk bestempeld? Nee Greenpeace hier maakt u weer geen goede beurt. Echter spreekt u over de visserij aan de onderhandelingstafel. Dat is dan weer een pertinente leugen.

Schadelijke visserij?? Die al jaren innoveert, die al jaren niet meer of zelf minder vangen dan de toegestane hoeveelheden. Die uiteindelijk een milieuvriendelijke visserij methode had die u samen met Bloom de nek hebt omgedraaid.

Dit alles overziende mocht en mag u inderdaad spreken van breaking news . U zult dan wel de inhoud van het nieuws moeten aanpassen. Jammer dat het grote publiek u nog steeds ziet als een ideologische organisatie die hun ideologie heeft verkocht voor the big money.

Jan Steven Korf, UK 136

janstevenkorf@gmail.com

1 thought on “Brief Jan Steven Korf UK 136 aan Greenpeace

  1. Wat nu speelt bij de Noordzeevissers en boeren is op het IJsselmeer al gepasseerd. In 2014 werd een beperking opgelegd van 85%. Dit na eerdere forse kortingen. Daarna zijn er een grote hoeveelheid gesloten gebieden ingesteld.
    Van De IJsselmeervloot zijn ongeveer 20 bedrijven over. Ten tijde van het kuilverbod waren dat er honderden.

    Inderdaad is er sprake van groot onrecht. De aanslag die op de natuur wordt gepleegd door het bouwen en onderhouden van windmolens zal pas veel later worden toegegeven.

    Idealisten beseffen niet dat ze in feite parasiteren op de productietak. Als ze die hebben vernietigd zoeken ze tevergeefs naar de verloren gegane welvaart. De overbodigheid van hun zelf gecreëerde baantjes zullen hard vallen.

    Deze soort korte termijndenkers zullen niet door ons maar door de komende generatie uit het beeld worden verwijderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *