Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Brief van Jan Steven Korf, UK 136 aan Deense collega’s

3 min read

De UK 136 ‘Drakkar’ in het Skagerrak

Beste Deense visserij collega’s,
Ik richt mijn brief met name aan de Deense vissers in het Skagerrak. Het is ons als Nederlandse boomkorvisserij niet ontgaan dat er veel tegenstand is tegen onze aanwezigheid in het Skagerrak . De kleine kustvisserij verzet hevig tegen onze aanwezigheid. Er zijn petities geopend, er zijn actiegroepen opgericht, de media wordt aangewend om negatieve berichtgeving te propageren.

Laat ik vooropstellen dat onze aanwezigheid volkomen legaal is. Zolang het Quotum niet is opgevist is er geen illegale visserij. Voor een aantal jaren terug zijn er enkele incidenten geweest tussen Deense en Nederlandse vissers. Dit is te betreuren maar naar mijn informatie zijn er vorig jaar en dit jaar nauwelijks incidenten geweest.

Deze zomer is er in een gebied boven Hirtshals door een aantal boomkorvissers gevist . Hier werd in het verleden bijna nooit met de boomkor gevist . Doordat er die week ongeveer 10 boomkorvissers aanwezig waren en de vangst daar goed was hebben zij voor ongeveer 3/4 etmalen dat gebied bevist.

Dit tot ongenoegen van de Deense kustvissers die hier een soort van eigen visgebied hadden. Toen de Deense protesten ons duidelijk werden is er in dat gebied bijna geen boomkor activiteit geweest. Een enkele collega die daar zijn geluk beproefde, wat nooit langer dan 24 tot 48 uur duurde.
Ik heb dan ook onze visserijvertegenwoordigers aangesproken in woord en geschrift om als Nederlandse visserij dit gebied te vermijden en een 12 mijls zone ook boven Hirtshals te eerbiedigen.

Ik kan mij best voorstellen dat je als kleine Deense kustvisser enkele grote boomkorvissers jou visgebied binnen ziet komen dat niet accepteert. Het protest vanuit De Deense kustvisserij was begrijpelijk. Dat protest is echter omgeslagen tot een groot protest om alle Nederlandse activiteit uit het Skagerrak te weren.

Alle middelen worden uit de kast getrokken om de boomkorvisserij in een kwaad daglicht te stellen.
Ik vind dit niet terecht. Ik ben al 43 jaar visserman en kom al meer dan 30 jaar in het Skagerrak. Ik weet we zijn hier te gast en probeer altijd incidenten te vermijden. In 30 jaar dacht ik dat wij ook een soort bestaansrecht hadden opgebouwd.

Ik heb de visserij in het Skagerrak zien floreren maar er waren ook jaren dat er weinig te vangen was.
De visserij kent met jaar en dag zijn ups en downs.

Ik zou echter wel willen aanstippen dat de Deense visserij moet leren van het verleden. Toen de scholbox werd gesloten dacht de hele Deense kustvisserij dat er nu voor hun een tijd ging aanbreken van een vrij gebied waar grote vangsten waren te behalen.

De tijd heeft echter anders geleerd. De gesloten scholbox heeft tot een grote onderwater woestijn geleid. Vele Deense vissers moesten stoppen omdat er geen droog brood meer te verdienen was.
Het feit dat er geen boomkorvisserij aanwezig was heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

De laatste 3 jaar is er meer boomkoractiviteit in het Skagerrak. De jaren ervoor was door de opkomst van de puls visserij de activiteit in het Skagerrak minimaal. Als visser zie ik een positieve ontwikkeling. Er komen elk jaar betere vangsten en ook blijft de vangsten langer aanhouden. In de jaren 90 visten we van mei tot oktober in het Skagerrak. Voor mei was er geen vangst en na oktober namen de vangsten weer af. Momenteel is er nog steeds een goed stuk brood voor ons te verdienen.

Laten we als Nederlandse en Deense visserij elkaar in leven houden. Ik gun iedere visser een goed stuk brood want er wordt hard voor gewerkt. Ik denk niet dat de Deense kustvisserij gebaat is met de afwezigheid van de boomkor in het Skagerrak. Het verleden heeft bewezen dat afgesloten gebieden een averechts effect hebben.

Verder wens ik alle Deense collega’s een behouden vaart en een goed visserij jaar 2020.

Jan Steven Korf, UK 136

Ingezonden geplaatst in Deense visserijkrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *