Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Gegevens visserijsector centraal in nieuw wetenschappelijk document over haring

2 min read

De Europese pelagische visserijsector zet zich in voor een beter wetenschappelijk inzicht in pelagische vis. De PFA speelt een leidende rol bij het benutten van gegevens en kennis voor de wetenschap, omdat dit van essentieel belang is voor de instandhouding van een duurzame visserij op pelagische visbestanden.

In december 2021 is in het ICES Journal of Marine Science een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de verschillen in het vetgehalte van Atlantische haring, zoals die naar voren komt uit routinematige controles door de sector. Het artikel is het eerste resultaat van een PhD-student schap dat medegefinancierd wordt door de Universiteit van Aberdeen, de PFA en de Scottish Pelagic Fishermen’s Association (SPFA). Dit doctoraatsonderzoek heeft tot doel de biologische en ecologische toepasbaarheid van door de industrie verzamelde gegevens over haring en makreel te onderzoeken.

Martin Pastoors, Chief Science Officer van de PFA, en zijn tegenhanger bij de SPFA (Steve Mackinson) hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het wetenschappelijk onderzoek door de door de sector verzamelde gegevens beschikbaar te stellen voor analyse. De vetgegevens van haring zijn verzameld door Schotse en Nederlandse pelagische vriestrawlers tijdens de haring- en makreelvisserij tussen 2005 en 2020.

De studie

Het vetgehalte in vis geeft een indicatie van de conditie van individuele vissen en vormt bij veel vissoorten de basis van de jaarlijkse voortplantingscyclus. Het vetgehalte wordt niet routinematig gemeten in wetenschappelijk onderzoek, maar wel in de commerciƫle pelagische visserij.

Voor deze studie werden de vetmetingen van haring door de Schotse en de Nederlandse visserijsector gebruikt om de patronen in het vetgehalte door het jaar heen te vergelijken. Het vetgehalte van haring steeg van 4,5% in mei tot 16,1% in juni en daalde daarna weer tot 9% in september. In sommige jaren week het vetgehalte af van het gemiddelde patroon. Het onderzoek naar mogelijke verklaringen voor deze afwijkingen is nog aan de gang. De studie valideert het wetenschappelijk gebruik van routinematig verzamelde gegevens over het vetgehalte bij verwerkers van pelagische vis.

Martin Pastoors benadrukte nogmaals het belang van samenwerking tussen de wetenschap en de pelagische visserijsector:

Deze studie toont aan dat de visserijsector unieke soorten gegevens kan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, wat ons inzicht in de visbestanden kan verbeteren. Het is opwindend om te zien hoe gegevens die door zo veel verschillende verwerkers zijn verzameld, wanneer ze worden samengebracht, plotseling een krachtige bron van informatie vormen. Dit toont ook aan dat samenwerking tussen verschillende verwerkers grote voordelen biedt: de som van het collectief is duidelijk groter dan de som van verschillende delen“.

Nieuwsbericht PFA 10 Januari 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *