Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Economisch jaarverslag 2022 over Europese vissersvloot

2 min read

Vissersschip in het Spaanse Altea. Foto Filip Cordonier.

Volgens het zojuist gepubliceerde economisch jaarverslag 2022 over de VISSERSVLOOT VAN DE EU zal de Europese visserij naar verwachting moeite hebben om winst te maken als gevolg van de sterke stijging van energiekosten en inflatie in 2022 en kan de Europese vissersvloot 2022 verliesgevend eindigen.

Deze prognose houdt geen rekening met de financiële steun en nationale staatssteun van de EU die zou kunnen worden verleend en die de sociaaleconomische gevolgen van de aanhoudende stijging van de energieprijzen en de inflatie zou moeten verzachten.

De resultaten in dit verslag tonen ook aan dat de doelstellingen van duurzame visserij en energietransitie elkaar wederzijds versterken en noodzakelijk zijn om de sociaaleconomische levensvatbaarheid van de visserijsector in de EU op lange termijn te waarborgen.

Vloten beïnvloed door externe factoren sinds 2020

Naast prognoses voor 2022 blikt het rapport ook terug op 2020 toen de sector werd getroffen door de COVID-19-pandemie. De tegenwind veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en andere externe factoren, zoals het vertrek van het VK uit de EU, had meer invloed op sommige vlootsegmenten dan op andere.

In de nasleep van de militaire agressie van Rusland in Oekraïne stegen brandstofprijzen in de loop van 2022 aanzienlijk, met bijna het dubbele van de prijzen van 2021 in de piek in juli 2022, wat leidde tot een daaropvolgende stijging van de operationele kosten.

Steun van de EU

De EU heeft vanaf het begin van de Russische agressie en net als ten tijde van de COVID-pandemie onmiddellijk gereageerd om de sector te ondersteunen door:

  • Een crisismechanisme waarmee specifieke steun kan worden verleend in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA);
  • Een nieuwe tijdelijke crisisregeling staatssteun en
  • Een wijziging van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) om specifieke steun te bieden.

Al deze instrumenten moeten de sector helpen deze moeilijke periode te overwinnen.

Duurzaamheid en energietransitie

Er zijn economische aanwijzingen dat vlootsegmenten die afhankelijk zijn van duurzaam geëxploiteerde visbestanden en die erin geslaagd zijn hun energie-efficiëntie te verhogen of hun intensiteit van het brandstofverbruik in voorgaande jaren te verlagen, veerkrachtiger zijn.

De trends tonen aan dat brandstofprijzen een belangrijke aanjager zijn van de economische prestaties van de sector en dat de sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen een structurele zwakte is in de veerkracht en economische duurzaamheid van de sector.

Het jaarlijkse brandstofverbruik van de Europese vissersvloot bedraagt bijna 2 miljard liter. Daarom is het belangrijk om de energietransitie van de sector te stimuleren om de toekomst en een eerlijk inkomen voor de vissers veilig te stellen en de impact op het milieu te verminderen.

Achtergrond

De jaarlijkse economische verslagen over de Europese vissersvloot geven een overzicht van de structuur en de economische prestaties van de 22 vissersvloten van de EU-kuststaten. Het is het resultaat van gecombineerd werk van economische deskundigen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) en de Europese Commissie.

Voor meer informatie

Economisch jaarverslag 2022 over de vissersvloot van de EU

Bron: Europese Commissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *