Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Reactie PFA op vangstmogelijkheden voor pelagische bestanden in 2023

2 min read

Op 30 september publiceerde de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) het wetenschappelijk advies over vangstmogelijkheden, vangst en inspanning voor pelagische visbestanden. Het advies speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van duurzame (pelagische) visbestanden.

Managers (de nationale overheden) gebruiken het wetenschappelijk advies als basis om te bepalen hoeveel duurzaam kan worden bevist: de totaal toegestane vangst (TAC) voor elk bestand voor het volgende kalenderjaar.

Helaas is er voor sommige bestanden geen overeenstemming tussen de kuststaten over de aandelen van de TAC’s voor elke kuststaat. Als gevolg hiervan kiezen sommige kuststaten zoals Noorwegen en de Faeröer ervoor om hun quota eenzijdig te verhogen, waardoor bepaalde bestanden meer onder druk komen te staan.

Tim Heddema, voorzitter van de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) en tevens voorzitter van de EU-pelagische visserij- industrie, benadrukt dat het advies voor 2023 een ‘allegaartje’ is met zowel positieve als uitdagende resultaten. “De PFA verwelkomt het advies om de TAC voor blauwe wijting aanzienlijk te verhogen. Vissers zouden moeten kunnen profiteren van de historische hoogtepunten en de zeer positieve ontwikkeling van het bestand, vooral in het licht van andere, meer teleurstellende aanbevelingen.”

Voor westerse horsmakreel adviseert ICES om in 2023 niets te vangen, maar Heddema benadrukt dat de situatie genuanceerder is dan een ‘zero-TAC’-advies zou suggereren: “Het klopt dat de rekrutering lange tijd laag is geweest. Aan de andere kant heeft westerse horsmakreel nog steeds een geschatte biomassa van 700.000 tot 800.000 ton, met vangsten in overeenstemming met de TAC. Tel daarbij op dat het wetenschappelijke model volgens alle betrokkenen dringend aan herziening toe is, en het wordt al snel duidelijk dat we moeten kijken naar het logische alternatief: het herstelplan van de Pelagische Adviesraad dat eerder door de ICES is goedgekeurd. Dat zou een TAC van 15.513 ton opleveren, die met het oog op een echt herstel de komende 6 tot 7 jaar langzaam zou kunnen oplopen tot ongeveer 45.000 ton.”

Heddema concludeerde dat wat makreel betreft de buitensporige unilaterale quota van Noorwegen en de Faeröer waarschijnlijk hun effect hebben gehad op de beoordeling en het advies: “De EU doet haar best om binnen de lijnen van de TAC te kleuren, maar wordt benadeeld door onverantwoord gedrag van anderen. Zonder deze excessen was het advies ongetwijfeld positief geweest.”

Lees hier meer over het advies voor de belangrijkste pelagische bestanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *