Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese Commissie start evaluatie van gemeenschappelijk visserijbeleid

1 min read

Vissersschepen in het Spaanse Santander. Foto Filip Cordenier

Vandaag is de Europese Commissie een raadpleging gestart om de doeltreffendheid en efficiëntie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te beoordelen.

Deze raadpleging vormt het eerste deel van een grondige evaluatie waarin zal worden nagegaan hoe het GVB zijn doelstellingen sinds 2013 heeft bereikt, waaronder:

  • De duurzaamheid van visserij en aquacultuur op lange termijn,
  • De bijdrage aan de bescherming van het mariene milieu,
  • De beschikbaarheid van voedsel, en
  • Een redelijke levensstandaard voor visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

De raadpleging is bedoeld om bewijsmateriaal en verschillende perspectieven op het GVB te verzamelen van een reeks belanghebbenden, waaronder individuen, de visserij en de maritieme sectoren, niet-gouvernementele en andere organisaties en nationale overheden uit de lidstaten.

U kunt uw feedback over het gemeenschappelijk visserijbeleid hier indienen.

In de komende maanden zal een tweede raadpleging van start gaan met een vragenlijst over specifieke aspecten van de evaluatie.

Volgende stappen

De resultaten van de raadplegingen zullen, naast andere analyses en studies, worden gebruikt om de prestaties van het GVB bij de verwezenlijking van de doelstellingen, de economische implicaties en de relevantie ervan in de context van nieuwe behoeften te beoordelen.

De Commissie zal begin 2025 een samenvattend verslag van de raadplegingen publiceren, met inbegrip van het verzamelde bewijsmateriaal.

Klik hier voor het complete bericht en meer informatie op de website van de Europese Commissie