Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese visserijplannen voor Noordzee onhaalbaar

2 min read

Het Europees Parlement heeft gestemd over meerjarige visserijquota voor de Noordzee, die overbevissing moeten tegengaan en de duurzame visserij moeten bevorderen. CD&V en N-VA klagen dat het plan niet aangepast is aan de Vlaamse Noordzeevisserij en willen bijsturingen.

Het gestemde meerjarenplan is niet definitief. Er worden nu onderhandelingen aangeknoopt met de lidstaten, waarna het parlement opnieuw mag stemmen over het bereikte compromis.

Zowel CD&V als N-VA zijn koele minnaars van het meerjarenplan voor de Noordzee. Volgens Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) moet Vlaanderen gebruik kunnen maken van de voorziene uitzondering op de aanlandingsplicht. Die houdt in dat alle vissen die gevangen worden aan land moeten worden gebracht en dus niet mogen worden teruggegooid. “Te kleine vissen, commercieel oninteressante vangst en vis waarvoor de quota werden opgebruikt moeten nu aan land worden gebracht”, zo klinkt het. “In de praktijk betekent dit dat deze vissen allemaal worden vernietigd.”

Om van de uitzondering gebruik te kunnen maken, moet wetenschappelijk kunnen worden aangetoond dat de overlevingskans van de gevangen en vervolgens teruggegooide vis hoog is. Iets wat voor de vissen die door de Vlaamse Noorzeevissers gevangen worden het geval is, zegt Vandenkendelaere. “Het is belangrijk dat vissers en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) verder gaan samenwerken zodat Vlaanderen snel een uitzondering op deze aanlandingsplicht kan bekomen.”

Sander Loones (N-VA) heeft tegen het meerjarenplan voor de Noordzee gestemd. “Er wordt te weinig rekening gehouden met het karakter van onze Vlaamse visserij”, vindt ook hij. “Er worden onhaalbare eisen gesteld aan onze gemengde visserij, waarbij op meerdere soorten tegelijk wordt gevist. Dat zou een extra klap zijn voor onze vissers, bovenop de onzekerheid van de brexit-onderhandelingen. En dat terwijl vele vissers nu al moeten afhaken.” [Bron: Vilt]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *