Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Publicatie visiedocument visserij op Urk

1 min read

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) zal op donderdag 29 oktober op Urk een visiedocument van de Nederlandse visserijsector in ontvangst nemen

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) zal op donderdag 29 oktober op Urk een visiedocument van de Nederlandse visserijsector in ontvangst nemen. Het visiedocument is geschreven door vertegenwoordigers van de visserijsector die aangesloten zijn bij het Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO).

Het SEVO-verband is vorig jaar in leven geroepen door Peter van Dalen, omdat hij het belangrijk vindt dat er strategisch nagedacht wordt over hoe we Nederland, maar vooral de Europa Unie mee kunnen krijgen in onze kijk op de visserij.

Van Dalen: “Dit visiedocument is een gezamenlijk rapport van de Nederlandse visserijsector. Doordat verschillende visserijorganisaties samen één standpunt hebben ingenomen, kan de sector ook als één front naar buiten treden. Dat is precies de reden waarom we dit verband hebben opgericht”.

De Europarlementariërs die aangesloten zijn bij het SEVO, kunnen de aanbevelingen in het visiedocument gebruiken voor hun werk in Brussel.

Voorafgaand aan de ondertekening van het visiedocument, zal Peter van Dalen kennis maken met de nieuwe burgemeester van Urk: Cees van den Bos. Van Dalen: “De gemeente Urk is een belangrijke partner als het gaat om de visserij. Om die reden is het van belang om de relaties warm en de lijntjes kort te houden”.

’s Middags vanaf 13:30 uur zal het Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) plaatsvinden, onder voorzitterschap van Peter van Dalen. In deze besloten vergadering met Europarlementariërs en de visserijsector zal o.a. gesproken worden over:

o             windmolenparken op zee

o             de overheveling van de visquota naar 2021

o             de pulsvisserij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *