Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SGP stelt vragen over dreigende korting tongquotum

1 min read

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de geannoteerde agenda. Zij hebben een vraag over dreigende overeenstemming over een aanzienlijke korting op het quotum voor Noordzee-tong.

De leden van de SGP-fractie maken zich grote zorgen over mogelijke overeenstemming tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk over opvolging van het ICES-advies voor het quotum voor de Noordzee-tong, een korting van 60%. Het zou de derde opeenvolgende korting zijn. Contingent houders houden dan nog geen twintig procent van hun oorspronkelijke quotum over. Visserijbedrijven zijn dan wat betreft de belangrijke tongvisserij binnen een of twee maanden uitgevist. Er is al sprake van een forse sanering van de kottervloot. Het perspectief voor de blijvende kotters wordt er door de voorgestelde quotumkorting echter niet beter op. Integendeel.

De leden van de SGP hebben enkele vragen:

  • Is de veronderstelling juist dat ook met halvering van de genoemde korting het paaibestand volgend jaar nog steeds aanzienlijk zal toenemen?
  • Deelt u de analyse dat sprake is van onzekerheden in de toestandsbeoordeling omdat de sterke jaarklasse 2018 in de modellen niet terug te vinden is, maar dat dit later mogelijk bijgesteld moet worden zoals eerder bij de schol ook is gebeurd?
  • Deelt u de constatering dat de Nederlandse kottervloot hard geraakt zou worden door een korting van 60% op de TAC voor Noordzee-tong?
  • Verzet de minister zich op hoog niveau tegen de genoemde korting?
  • Gaat hij de komende Visserijraad pleiten voor tenminste halvering van de genoemde korting?

Bron: SGP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *