Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visafslag Hollands Noorden speelt in op verwachte gevolgen sanering vissersvloot

2 min read

Visafslag Hollands Noorden.

Recentelijk keurde de Europese Commissie een saneringsregeling voor de Nederlandse vissersvloot goed. Naar verwachting zullen ook vissers in de regio Hollands Noorden en Texel daarvan gebruik maken. Hierdoor gaat een zeer aanzienlijk deel van de aanvoer van de visafslag in Den Helder wegvallen.

Om dit najaar niet verrast te worden door abrupte gevolgen van die sanering heeft Stivilo bv, de werkgever van de vissorteerders, besloten om de arbeidscontracten met alle 18 vissorteerders per 31 december te ontbinden. Het is, aldus directeur Pim Visser, niet verantwoord om met deze drastische maatregel te wachten tot dat in detail bekend is wat de gevolgen van de sanering van de vloot zullen zijn.

Die gevolgen zijn hoe dan ook zeer ernstig. Het bestuur van de Visafslag verwacht dat er slechts enkele aanvoerders over zullen blijven, waarbij de vraag rijst wat voor serviceniveau geboden kan blijven worden. Wegvallen van omzet betekent immers ook wegvallen van inkomsten.

Visser benadrukt dat het voor het afslagbestuur een erg lastige beslissing was. De mensen die het betreft zijn immers al heel veel jaren in dienst. Zij vormen de kern van de afslag, zij staan elke week in nachtelijke uren klaar om de aanvoer van verse vis te sorteren. Dit besluit is voor iedereen een enorme domper.

Of en in wat voor vorm de visafslag in Den Helder überhaupt open kan blijven, zal in oktober en november duidelijk worden als bekend is welke saneringsaanvragen bij het Ministerie van LNV zijn ingediend.  De situatie in de kottervisserij is de afgelopen maanden snel verslechterd. De oorzaak ligt in de sterk gestegen brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door die kostenstijgingen is voor de boomkorvisserij op tong en schol het economisch perspectief verdwenen.

De Visafslag werkt onverminderd door aan plannen voor verhuur. Het afslaggebouw aan de Helderse haven wordt een multifunctioneel Blueport Centre wat kan dienen als uitvalsbasis voor activiteiten op de Noordzee. De komende jaren zal de ‘Blauwe Economie’ in de regio Kop van Noord-Holland sterk aantrekken. Er zijn inmiddels al huurders voor niet gebruikte delen van het afslaggebouw en gestreefd wordt naar nog meer verhuur.

Voor het realiseren van de transitieplannen van de visafslag is overheidssteun nodig. Daarin trekt Hollands Noorden samen op met de andere afslagen, zowel in Noord-Holland, als in de rest van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *