Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Wubbo Pasterkamp (UK 145): Het achterhaalde visserijbeleid

7 min read

Schrijver is schipper eigenaar van de UK145 ‘Teunis van Atje’

We zitten met alle Noordzeelanden in grote problemen met de visserij door een totale verandering van natuur en stromingen en fosfaten te weinig quota’s en visbestanden die van slag zijn geraakt door samenstelling en veranderingen van hun leef habitat. Daardoor zijn minder bekende soorten toegenomen en bekende soorten afgenomen of verhuist naar andere delen van de Noordzee.

Door Wubbo Pasterkamp (UK 145)

In 1978 zijn de quotasystemen geïntroduceerd eerst landelijk en binnen het jaar persoonlijk wat de Nederlandse overheid een beter systeem leek en wat ook goed werkte tot half in de jaren 90.

Er kwamen jaren achter elkaar kortingen en soms er wat bij, maar de kortingen wonnen steeds meer terrein, zo erg dat er saneringen kwamen en afvloei regelingen. Van alles is geprobeerd b.v. door goed werkende po’s waar de quota s werden samengebracht zodat de vissers konden ruilen en huren van elkaar.

Maar de vloot veranderde van samenstelling door nieuwe vistechnieken en milieu maatregelen die minder energie gebruikten wat voor vissers minder kosten met zich mee bracht in de exploitatie van hun bedrijf.

Ook de teruglopende kabeljauwvisserij werkte hieraan mee en scholvisserij die met nieuwe techniek beter te vangen was. We gingen steeds meer naar de ongequoteerde soorten zoeken en belanden ook in andere viswateren. Dit gebeurde niet alleen in Nederland ook andere Noordzeelanden veranderden mee.

We kunnen [konden] gelukkig met de Noordzeelanden onderling altijd quota met elkaar ruilen om sommige soorten weer aan te vullen naar gelang de visserij inspanning dit ging of gaat gepaard met vis of tegen betaling.

Maar door de Brexit is in eurolanden aan het licht gekomen hoe kwetsbaar we zijn voor tekorten naar wat de vloot kan vangen dit was in februari al zo en nu nog altijd. We kunnen van veel soorten heel veel vangen maar we mogen niet door internationaal of door nationaal quota gebrek en ander verboden om aan te landen, dit geeft in alle eurolanden aan de Noordzee hetzelfde probleem. Gelukkig kwam er een deal met Engeland maar toch.

Het veranderen van een quotasysteem naar een dagen of uren systeem.

Het zou beter zijn met alle quota’s te stoppen want van de 12 tot 24 soorten die we kunnen vangen ongeacht welke visserij techniek en waarvan meer dan de helft moet worden bij gehuurd of bij geruild of moet worden weggooit is geen gezond beleid.

Je kunt hier uren of dagen discussie over voeren maar je komt hier niet uit, dit komt ook doordat er veel geld mee gemoeid is, dit probleem moet worden geregeld door de politiek. Beter dit doen dan sanerings geld vrij maken en met dezelfde problemen blijven zitten of ze nog groter maken, het zo genaamde discard probleem is niet zomaar komen aanwaaien.

Voor de visser moet er iets veranderen, oplossen naar een win-win situatie

De politiek kan dit alleen op pakken als de blijvende vissers hierop gaan aandringen, want we willen toch straks niet dat de huidige vloot met 50% inkrimpt en dat we steeds meer moeten huren om een bestaan op te bouwen, we zullen ook aan de toekomst van de jeugd moeten werken en denken.

We kunnen beter de quotasystemen af schaffen en naar een systeem van dagen, of uren gaan zodat we geen vis hoeven weg te gooien, en zonder dat er grote huur bedragen moeten worden afgerekend welke soms flink kunnen oplopen over een jaar.

Want welke visser droomt er niet van om alle vis welke hij vangt te mogen aanlanden, dit zou ook beter voor de handel zijn zodat ervoor minder markt waardige vissoorten ook een goede afzetmarkt komt doordat er meer aanvoer komt van deze soorten.

Groot voordeel komt er dan ook dat de visserij meer verspreid wordt en dat er minder naar 1 of 2 doelsoorten wordt gezocht, hierdoor wordt gevist naar vis die het meeste oplevert die reis. En wat te denken van al die technische maatregelen welke af geschaft kunnen worden.

Politiek en wetenschappers krijgen veel betere cijfers en inzichten van wat er in de zee speelt. Ik zou zeggen laat ieder zijn mening maar eens geven, vraag aan de jeugd [toekomst] wat ze liever hebben quota’s met alle problemen die daarbij komen of vrij vissen op een uren basis?

Ook de politiek moet veranderen

Dan moet ook de politiek veranderen in Brussel en op nationaal vlak. Er is te veel bemoeienis door de politiek over de vissers en hun vangst mogelijkheden, keer op keer wordt er met quota’s gespeeld en gehandeld en over hoe een visser hier mee om moet gaan volgens ambtenaren.

De politiek moet de visserij meer ruimte geven zodat deze zelf alles gaat regelen en beheren, ook minder regels omdat nu deze voor 70% onzinnig zijn en totaal geen nut of waarde toevoegen aan al het leven in de zee en daarboven.

De vissers moeten er niet zijn voor de politiek en hun werkverschaffing. De politiek moet er zijn voor de visserij om deze te steunen en te helpen met moeilijkheden en grote vraagstukken denk aan bv de windmolenindustrie op zee.

Een industrierealisatie van de Noordzee voor windenergie die totaal tot bijna niets oplevert voor het klimaat en op den duur een klimaat ramp wordt voor de visstand, welke we nu al zien in een totale veranderingen van stromingen en veranderingen van paai en trekgedrag van vissen en het voedsel voor vis.

We krijgen elke keer vanuit Brussel meer regels opgelegd die geen waarde hebben voor het hele zee leven, groot voorbeeld hiervan is de discard ban. In het Europees parlement werd de schreeuw steeds groter om de discarding tegen te gaan en werd een discard ban afgekondigd gevolgd door een aanland plicht welke totaal niet werkt en totaal onlogisch is, jonge vis vernietigd waarvan het grootste deel kans zou hebben op overleving.

Nu dit niet werkt proberen ze hun eigen gedrocht welke niet geaccepteerd wordt door de visserij nieuw leven in te blazen mede onder druk van Ngo’s om een camera plicht op te tuigen waarvan ik zeg dit werkt ook niet en geen oplossing is.

Hierachter zit ook het grote probleem dat er een te kort is van natuurlijk vismeel is op de markt, het aandeel is nu 25% gemalen vis per kilo vismeel maar wat voor 2020 naar 45% zou moeten. Want hierdoor groeit kweekvis sneller en komen er minder afvalstoffen in het water [stikstof].

Handel en de visafslagen

Ook in de handel zal iets moeten veranderen, zij zullen ook aan moeten passen en gaan bedenken dat een visser een eerlijke prijs moet gaan krijgen voor zijn product. Mooie dikke wijting in de winter kopen voor 65 cent en in de zomer erom schreeuwen als ze mager en minder zijn te vangen voor 2 euro klopt niet. Hier zal over nagedacht moeten worden vooral als er straks een klimaat taks boven op de olieprijzen komt en helemaal als male pietje de boskabouter het voor elkaar krijgt dat de btw er ook nog bovenop komt.

Er zullen hogere opvangregelingen moeten komen op vis, deze zijn van vroeger en te weinig aangepast naar deze tijd en er zou een soort van milieu-taks moeten komen die verwerkt wordt in de prijs welke de visser op de afslag krijgt zodat de visser zijn onkosten kan verminderen, dus een vergoeding per kg vis welke wordt aangeland, dit zou gewoon via de afslagen kunnen worden geregeld. Dit gebeurt immers ook in de handel, deze rekenen ook al hun onkosten door naar de klant.

De handel vraagt van vissers om meer gegevens over de vangsten en visplannen maar de handel zal ook meer moeten vertellen wanneer er meer vraag is naar bepaalde soorten per dag of week, hier zou een soort van info kanaal over kunnen worden opgezet waar de handel online bekent maken hoe of wat een bepaalde vissoort ongeveer gaat opbrengen.

Begrijp dat ook dit niet makkelijk is maar info is ook voor de vissers belangrijk want de grote schommelingen per dag in de verkoop van de vis zal weg moeten, misschien moet hier een limiet op worden gezet met bv niet meer dan 20% schommeling.

Je zou de kwaliteit controle ook scherper moeten maken en onafhankelijker, maar die wel wordt ondersteunt door vissers van de praktijk en meer onderscheid bv dagvers of meerdaags of lange reis ik weet dat dit al redelijk word gedaan door de afslagen maar dit kan veel beter.

Media

Hier zou ook meer aangedaan moeten worden, want de vele onwaarheden en halve waarheden zouden meteen moeten worden aangepakt. Ik zag bv op RTL zakelijk dat door de zgn. opwarming van de Noordzee er ansjovis vis op de kust werd waargenomen en dit weleens een toekomstige kans voor de vissers kan worden. Dit is een complete leugen want toen Urk nog een eiland was, was dit de grootste inkomstenbron van de Urkers.

In hetzelfde stuk ook dat zeebaars weer massaal voorkomt op de kust omdat hij van uit andere wateren de Noordzee in gekomen is, Ik weet niet in wat voor tijdspanne ze denken maar in de jaren 80 werden er grote vangsten zeebaars gedaan.

Dit alles werd door een Engelssprekende meneer van het NIOZ met droge ogen uitgelegd als “Het waren bijzondere waarnemingen”.

En dit komen we op alle fronten tegen zo ook bij het tv-programma 24 kitchen waarin werd beweerd dat je voor 1kg vismeel ook 1kg vis krijgt, dus een win-win situatie. Dit werd gezegd in vergelijking met varkens en koeien die je veel meer moet voeren per kg opbrengst. Maar in 1kg vismeel met 25% natuurlijke bron dus vis wat tot poeder is gemalen en gedroogd is bestaat uit ongeveer uit 4 tot 6 kg echte vis af afhankelijk waarvan het is gemaakt. Dit waren zo even 2 programma s binnen 24 uur.

Direct commentaar

Hier zullen we bovenop moeten zitten met direct commentaar om dergelijk onzin te ontkrachten. Verder vind ik ook dat er vanuit de financiële markt o.a. banken en kredietverstrekkers meer druk moet worden uitgeoefend op het beleid van Brussel, want zoals het er de laatste 15 jaar aan toe gaat is om te huilen voor de visser, het beleid is te springerig met te veel onzekerheden en het geeft te veel onrust op de exploitatie van het visserijbedrijf het is haast niet meer te doen, op deze voet doorgaan gaat op den duur verkeerd.

Groet Wubbo UK-145

wubbo61@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *